Aj v komunistickom Vietname slávia májové pobožnosti

Májové pobožnosti sú obľúbené nielen na Slovensku, ale aj v komunistami ovládanom Vietname. Na uliciach mnohých miest sa tak môžete stretnúť s májovými procesiami na česť Panny Márie, ktoré sprevádza modlitba ruženca a spev.
E- kai 22.05.2019
Aj v komunistickom Vietname slávia májové pobožnosti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Prípravy na procesie zapájajú celú komunitu veriacich, ktorí sa tak zjednocujú vo svojej práci a modlitbách každú sobotu v máji. Všetko začína v dome jednej z rodín, kde pripravený oltár so sochou Panny Márie vyzdobia kvetmi a svetlami.

Následne ho nesú po uliciach za zvuku bubnov a gongov. Ako hovoria vietnamskí katolíci, táto stará tradícia je spôsob, ako vyjadriť vďačnosť Panne Márii za pokoj a za pomoc pri prekonávaní ťažkostí a utrpenia v posledných desaťročiach.

Aby rodina mohla byť hostiteľom procesie, musí si to rezervovať už rok pred podujatím. Záujem je taký veľký, že takáto príležitosť sa môže stať raz alebo dvakrát za 10 rokov.

Pre šťastnú rodinu je to veľká česť, ale často aj značné náklady. Keďže slušné vychovanie káže pohostiť účastníkov procesie občerstvením a ozdobenie oltára množstvom ruží.