Ak má kňaz dieťa, je povinný ho vychovávať

Kňaz, ktorý má dieťa, musí rezignovať na duchovenský stav. Dokonca i vtedy, keď sa sám považuje za spôsobilého na plnenie tejto služby. „Je to pre nás nezvratná situácia,“ uviedol prefekt Kongregácie pre klérus, kardinál Beniamino Stella v rozhovore s Andreom Torniellim, edičným riaditeľom Dikastéria pre komunikáciu.
VN SK 05.03.2019
Ak má kňaz dieťa, je povinný ho vychovávať

Ilustračná snímka: ingimage.com

Kardinál Stella vysvetlil, že Svätá stolica má pracovný dokument, podľa ktorého už vyše desať rokov postupuje v prípade kňazov, ktorí sú otcami. Zdôraznil, že základným kritériom je dobro dieťaťa.

„Potrebuje totiž od svojho otca nielen ekonomickú podporu, ale predovšetkým lásku rodičov a náležitú výchovu. Skrátka, všetko to, čo so sebou nesie skutočné a zodpovedné otcovstvo, najmä v prvých rokoch života,“ poznamenal prefekt vatikánskej kongregácie.

Pripomenul, že z rodičovskej zodpovednosti vyplýva celý rad trvalých záväzkov, ktoré podľa práva latinskej Cirkvi znemožňujú výkon kňazskej služby.

Kardinál Stella priblížil, že až pri 80 percentách žiadostí o dišpenzáciu je dôvodom prítomnosť dieťaťa. Uistil, že prípady, keď kňazi prosia o uvoľnenie z kňazských povinností pre deti, sú riešené v prednostných termínoch, aby sa dotyční mohli čo najskôr ujať výchovy dieťaťa.

Na otázku, či existencia detí kňazov je argumentom na zavedenie dobrovoľného celibátu pre kňazov latinskej Cirkvi, prefekt vatikánskej kongregácie odpovedal: „Skutočnosť, že niektorí kňazi mali nejaký pomer a priviedli na svet deti, sa nedotýka témy kňazského celibátu, ktorý predstavuje vzácny dar pre latinskú Cirkev, o ktorého vždy aktuálnej hodnote sa vyjadrili poslední pápeži od svätého Pavla VI. až po pápeža Františka.

Rovnako ako v manželstve existencia prípadov opustenia spoločnej domácnosti i potomstva sa, samozrejme, nedotýka hodnoty kresťanského manželstva, ktorá je vždy aktuálna.“