Americkí biskupi sa stretnú s pápežom

Na začiatku budúceho týždňa sa Svätý Otec stretne vo Vatikáne s predsedníctvom Konferencie biskupov Spojených štátov amerických.
 
E- kai 11.09.2018
Americkí biskupi sa stretnú s pápežom


Dôvodom stretnutia budú prípady zneužívania mladistvých kňazmi v USA ako aj prípad bývalého kardinála Theodora McCarricka.

Delegáciu budú tvoriť kardinál Daniel DiNardo, predseda biskupskej konferencie, arcibiskup José Horacio Gómez, jej podpredseda a generálny tajomník otec Brian Bransfield. Členmi delegácie môžu byť aj niektorí ďalší biskupi.

Americkí biskupi žiadajú aj o apoštolskú vizitáciu, ktorá by spolupracovala so svetskou komisiou a tak sa zabezpečila nezávislosť pri hľadaní pravdy.

Americkým biskupom záleží na objektívnom objasnení všetkých nejasností, „ako mohli byť vážne morálne poklesky brata biskupa tolerované tak dlho a neboli prekážkou v jeho živote kňaza.

Nastolené otázky si zaslúžia definitívne odpovede a dôkazy. Bez týchto odpovedí môžu byť nevinní ľudia falošne obvinení a vinníci môžu opakovať hriechy minulosti,“ uviedol predseda Konferencie biskupov USA kardinál DiNardo, v reakcii na zverejnený list bývalého apoštolského nuncia v USA Carla Mariu Vigana.