Anglicko si pripomína výročie úmrtia sv. Tomáša Becketa

Tento rok uplynie 850 rokov od smrti Tomáša Becketa. V Anglicku sa s heslom Becket 2020 uskutoční séria podujatí propagujúcich postavu tohto svätca.
E- kai 28.01.2020
Anglicko si pripomína výročie úmrtia sv. Tomáša Becketa

Po sv. Jurajovi je Tomáš Becket druhým nebeským patrónom Spojeného kráľovstva, ktorého si ctia katolíci aj anglikáni. Pre históriu kresťanstva na Britských ostrovoch je tento svätec dôležitý, aj keď trochu zabudnutý. Je symbolom stretu Cirkvi a koruny.

Mučenícku smrť podstúpil v Canterburskej katedrále. Myšlienka pripomenutia tejto postavy a oživenie jej kultu má za cieľ vytvoriť z Canterbury hlavné pútnické miesto v Anglicku a jedno z hlavných pútnických stredísk v Európe.

Britské múzeum pracuje na historicky prvej výstave o jeho osobe, zatiaľ čo londýnske múzeum predstaví stredoveké pamiatky po pútnikoch, ktorí prichádzali k hrobu sv. Tomáša, kedysi veľmi populárneho, o čom svedčia početné nálezy pozdĺž Temže.

Program Becket 2020 zahŕňa okrem iného prednášky, pobožnosti, koncerty posvätnej hudby, workshopy pre deti, divadelné predstavenia a premietania filmov a dokonca putovanie po stopách pokánia kráľa Henricha II., o ktorom história hovorí, že pod jeho vplyvom skupina rytierov zavraždila biskupa počas modlitby vešpier.

Kňaz, lord, kancelár Tomáš Becket opustil svetský život a obrátil sa, keď sa stal canterburským arcibiskupom. Od tej doby kritizoval kráľa za vysoké dane a bojoval proti politike podriadenia si Cirkvi štátom.

Jeho smrť sa stretla s kritikou vtedajších európskych elít. Iba o tri roky neskôr bol svätorečený a kráľ Henrich II. vykonal verejné pokánie pri jeho hrobe, ktorý priťahoval davy veriacich. Preto o niekoľko sto rokov neskôr nariadil Henrich VIII. jeho zničenie.