Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá

Anglikánska cirkev po takmer 500 rokoch formálne uznala rehoľné spoločenstvá vo vlastnej cirkvi, pôsobiace na území Veľkej Británie. Nový zákon je reakciou na škandály sexuálneho zneužívania detí a mladistvých.
E- kai 11.07.2019
Anglikáni uznali vlastné rehoľné spoločenstvá

Westminsterské opátstvo. Ilustračná snímka: ingimage.com

V rokoch 1536 - 1541 nariadil kráľ Henrich VIII. likvidáciu kláštorov. Počet rehoľníkov a rehoľníčok sa prakticky znížil na nulu. Rehoľné spoločenstvá Anglikánskej cirkvi sa tak začali zakladať až v modernej dobe.

Niektoré z nich boli teraz obvinené zo sexuálneho zneužívania mladistvých v publikovanej správe nezávislého výboru, ktorý takéto prípady vyšetruje (IICSA).

Správa výboru tiež poukázala na potrebu vypracovať usmernenia na ochranu neplnoletých osôb v kontexte rehoľných spoločenstiev spojených s Anglikánskou cirkvou.

V súvislosti s tým generálna synoda Anglickej cirkvi, ktorá sa zišla 5. - 9. júla v Yorku, jednomyseľne prijala kánon, ktorý zaviedol väčší dohľad nad mužskými a ženskými náboženskými komunitami, pričom okrem iného definovala postupy ochrany detí a zraniteľných dospelých osôb.

Prvýkrát od 16. storočia tak boli tieto spoločenstvá formálne uznané ako súčasť Anglickej cirkvi.