Anglikáni v Kanade nezmenili definíciu manželstva

Anglikánska cirkev v Kanade zachová tradičnú definíciu manželstva. Vyslovila sa za to väčšina účastníkov generálnej synody. Aby navrhované zmeny mohli vojsť do platnosti, bola potrebná zhoda dvojtretinovej väčšiny biskupov. To sa však nepodarilo.
VN CZ 17.07.2019
Anglikáni v Kanade nezmenili definíciu manželstva

Anglikánski biskupi veľkých kanadských miest neskrývajú svoju trpkosť nad zachovaním sa biskupov, ktorí odmietli podporiť takzvané jednopohlavné manželstvá.

Biskup Toronta im vytkol nedostatok empatie a uistil, že plne zdieľa pobúrenie veriacich. Podobne sa vyslovili tiež anglikánski predstavitelia z Vancouveru a Ottawy. Posledný z menovaných uistil, že v jeho oblasti sa naďalej budú sobášiť homosexuálne páry.

Hoci synoda nedokázala zmeniť definíciu manželstva pre celú Kanadu, konštatovala, že udeľovanie cirkevného sobáša týmto párom je právomocou miestneho biskupa.

Vzťah k manželstvu a rodine je jedným z hlavných predmetov sporu vo svetovom anglikanizme. Na zmeny, ku ktorým dochádza v Kanade a ďalších západných cirkvách, totiž odmietajú pristúpiť anglikáni v afrických krajinách.

Rozdiely v prístupe k morálke a mravom sú tiež závažným problémom na ekumenickej platforme. V tejto situácii totiž nie je možné tvrdiť, že nás rozdeľujú iba „druhoradé“ záležitosti alebo spory teológov.