Apoštolský nuncius na Slovensku sa zriekol úradu

Svätý Otec František prijal žiadosť o zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia na Slovensku Giacoma Guida Ottonella, titulárneho arcibiskupa sasabského.
VN SK 09.11.2021
Apoštolský nuncius na Slovensku sa zriekol úradu

Snímka: Peter Zimen

Dôvodom je dosiahnutie veku 75 rokov. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone v oblasti Janova, kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 za Diecézu Acqui. Získal doktorát teológie a 25. marca 1980 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice.

Postupne pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, vo Francúzsku, v Španielsku a Poľsku. Od roku 1999 bol apoštolským nunciom v Paname a od roku 2005 v Ekvádore. Za apoštolského nuncia na Slovensku bol vymenovaný 1. apríla 2017.