Architektonická Nobelova cena putuje do Salamanky

Prestížny Americký inštitút architektov ocenil kaplnku Pápežskej univerzity v Salamanke v kategórii „Viera a forma“. Jej autorom je španielsky architekt Pablo Guillén.
E- kai 10.02.2020
Architektonická Nobelova cena putuje do Salamanky

Americký inštitút architektov udeľuje ceny za najlepšie architektonické projekty na svete.

V kategórii „Viera a forma“ zvažuje kombináciu liturgie a umenia pri rozvoji náboženského priestoru. Porota upozornila na „jednoduchú eleganciu s použitím prírodných materiálov, nových povrchov a vynikajúceho zariadenia; svetelný dizajn, ktorý zvyšuje priestor, umenie dobre integrované do dizajnu a malé prvky, ktoré poskytujú teplo a harmóniu“.

Okrem toho porota zaznamenala dobré využitie priestoru a vynikajúcu akustiku. Univerzitná kaplnka bola otvorená v septembri 2017. Od samého začiatku sa stala predmetom štúdia v špecializovaných časopisoch z oblasti architektúry.