Arcibiskup Kondrusiewicz sa nemôže vrátiť do Bieloruska

Bieloruská pohraničná stráž odoprela bez udania vysvetlenia 31. augusta vstup do krajiny arcibiskupovi Tadeuszovi Kondrusiewiczovi. Udalosť sa odohrala na poľsko-bieloruskom hraničnom priechode Kuźnica Białostocka–Bruzgi.
TK KBS 07.09.2020
Arcibiskup Kondrusiewicz sa nemôže vrátiť do Bieloruska

Minsko-mohilevský arcibiskup metropolita Tadeusz Kondrusiewicz. Snímka: wikimedia commons/Remik Kubicki

Predseda Konferencie biskupov Bieloruska, minsko-mohilevský metropolitný arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz sa vracal do vlasti zo zahraničnej služobnej cesty.

Informoval o tom generálny vikár Minsko-mohilevskej arcidiecézy, biskup Juryj Kasabucki, ktorý v tejto súvislosti vyzval duchovenstvo, zasvätené osoby a veriacich na osobitnú modlitbu za vlasť, za Cirkev v Bielorusku a za arcibiskupa Kondrusiewicza, ktorému ako bieloruskému občanovi nebolo dovolené vrátiť sa do vlasti.

Arcibiskup Kondrusiewicz sám adresoval veriacim Katolíckej cirkvi v Bielorusku 1. septembra list, v ktorom konštatuje, že mu ako občanovi - napriek jeho právu vyplývajúcemu z príslušného zákona Bieloruskej republiky - nebolo dovolené vrátiť sa do vlasti, aj keď podľa jeho slov sa „pohraničiari sa správali veľmi korektne“.

Minsko-mohilevský arcibiskup metropolita ďalej píše: „V podmienkach spoločensko-politickej krízy, ktorú v našej vlasti v tomto čase prežívame, som vyzýval a naďalej vyzývam na dialóg a zmierenie. Vonkoncom nechcem, aby nepodložené a nezákonné rozhodnutie pohraničnej služby prehĺbilo napätie v našej vlasti.“

Minsko-mohilevský arcibiskup napokon prosí členov Cirkvi i ľudí dobrej vôle o modlitbu za svoj skorý návrat do vlasti i za pokojné vyriešenie ostrej spoločensko-politickej krízy v krajine. Všetkých na záver listu zveruje Božej Matke a nebeskému patrónovi Bieloruska, svätému Michalovi, archanjelovi, a udeľuje im požehnanie.