Arcibiskup s darom bilokácie

Pápež František 21. mája podpísal dekrét, ktorým uznal zázrak na príhovor jednej španielskej ženy a tiež heroické čnosti siedmich ctihodných Božích služobníkov. Medzi inými aj filipínskeho arcibiskupa Teofila Camomota, ktorý je známy pre svoj údajný dar bilokácie.
Ján Lauko 24.05.2022
Arcibiskup s darom bilokácie

O bilokácii arcibiskua Camomota vydal svedectvo aj jeho spolubrat kardinál Ricardo Jamin Vidal. Snímka: wikimedia commons/cc


Teofilo Camomot sa narodil v roku 1914, bol tretím z ôsmich detí. Kňazskú vysviacku prijal v decembri 1940, o tri roky neskôr začal pôsobiť ako farár vo farnosti St. Teresa v meste Cebu. V roku 1955 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Arcidiecéze Jaro, neskôr, v roku 1959, za koadjútora v Arcidiecéze Cagayan de Oro. Zároveň bol uvedený do pozície farára v obci Balingasag, kde založil terciársky rád Dcéry svätej Terézie.

Pre problémy s obličkami, ktoré mu v roku 1968 museli operovať, sa rozhodol odstúpiť z pozície koadjútora a vrátil sa do mesta Cebu.

Starostlivosť o chudobných

Teofilo Camomot žil jednoduchým a asketickým životom. Každý deň pred slávením svätej omše navštevoval chorých farníkov, pričom sa okrem duchovnej pomoci snažil starať aj o ich materiálne potreby. Dokonca založil svoj pektorálny kríž, ktorý nosievajú biskupi na hrudi, aby peniaze mohol darovať chudobným. To, že mu tento kríž chýba, si všimol kardinál Ricardo Jamin Vidal, vtedajší arcibiskup v Cebu. Preto mu podaroval nový, pričom ho požiadal, aby ho nepredával.

Svedectvo kardinála

Teofilo zomrel v septembri 1988 pri autonehode počas cesty do svojej farnosti. Práve kardinál Vidal sa v roku 2010 zasadil o otvorenie procesu blahorečenia svojho niekdajšieho kolegu preláta. Poznamenal vtedy, že okrem starostlivosti o núdznych sa tento filipínsky arcibiskup vyznačoval aj vzácnym darom bilokácie, k čomu existujú viaceré svedectvá.

Samotný kardinál podpísal čestné vyhlásenie v súvislosti s výpoveďou svedka o tomto jave. Išlo o situáciu, keď sa spolu s Teofilom nachádzal na stretnutí kolégia konzultorov. Istá žena však tvrdila, že Teofila v tom čase videla v horskej dedine, vzdialenej od miesta stretnutia kolégia asi 40 kilometrov, ako tam udeľuje pomazanie chorých umierajúcemu mužovi.

Bilokoval aj Páter Pio

Bilokácia je mimoriadny mystický jav, keď sa osoba nachádza na dvoch miestach súčasne. Týmto vzácnym darom vraj disponoval svätý Páter Pio či jeho spolubrat Domenico da Cese. Ten je dokonca zachytený na videu z pohrebu Pátra Pia, pričom existujú svedectvá, že sa v tom čase nachádzal vo svätyni vzdialenej stovky kilometrov od miesta pohrebu.