Aula Pavla VI. oslavuje

V horúcom letnom období, ale aj v chladných a daždivých častiach roka je vo Vatikáne zvyčajným dejiskom masových podujatí Aula Pavla VI. Navrhol ju a postavil Pier Luigi Nervi, podľa ktorého ju v Taliansku volajú aj Aula Nervi. Nedávno sme si pripomenuli výročie jej otvorenia. Bolo to 30. júna 1971, teda pred 50 rokmi počas generálnej audiencie pápeža Pavla VI.
VN SK 13.07.2021
Aula Pavla VI. oslavuje

Aula Pavla VI. je známym miestom generálnych audiencií. Snímka: profimedia.sk

Vzdušne a odľahčene pôsobiaca hala so sedemtisícovou kapacitou so svojimi typickými umeleckými prvkami predstavuje pre mnohých pútnikov a návštevníkov Vatikánu samozrejmosť. Za zrealizovaním vízie pápeža Pavla VI. sa skrýva spomínaný Pier Luigi Nervi (1891 – 1979).

Uznávaný taliansky inžinier a architekt pri dokončení vatikánskej auly oslávil svoje 80. narodeniny. Za polstoročie poslúžila Aula Pavla VI. miliónom ľudí z celého sveta, prichádzajúcich na pravidelné stretnutia spojené s katechézami a apoštolským požehnaním piatich pápežov.

Myšlienka novej sály vzišla z praktickej úvahy. Pápež Pavol VI. to vysvetlil slovami: „Treba oslobodiť Baziliku sv. Petra od obvyklej záplavy rôznorodého a dynamického zástupu, ktorý prichádza na naše generálne audiencie, a ponúknuť pre našich návštevníkov aulu vhodnejšiu na ich prijatie.“

Pavol VI. na objasnenie dodal, že veľká konštrukcia auly tu nie je kvôli láske k moci alebo okázalosti, ani nie je výrazom monumentálnej pýchy či ozdobnej márnivosti, ale dáva nám uvedomiť si, že hoci sme malé stvorenia a pokorní kresťania, slúžime nesmiernemu, ba nekonečnému Božiemu plánu, zámeru.

Pápež pri pohľade na hotové dielo skonštatoval, že tvorivosť kresťanského umenia nachádza s entuziazmom svoje vyjadrenia vo veľkých a majestátnych znameniach. Pri prvej generálnej audiencii v novej aule Pavol VI. vyjadril želanie, aby sa stala symbolom, ktorý by bol pre ľudí duchovnou vzpruhou k hlbšiemu spoznávaniu a doceneniu Cirkvi a jej transcendentného tajomstva.

Ako sa táto jeho túžba napĺňa v životoch ľudí, budú môcť azda už zakrátko dosvedčiť aj pútnici zo Slovenska, ktorí sa po dlhom období pandémie pomaly začínajú vracať do Vatikánu.