Benedikt XVI. píše o dialógu medzi kresťanmi a Židmi

V najnovšom čísle medzinárodného teologického časopisu Communio vyšiel príspevok emeritného pápeža Benedikta XVI., v ktorom sa venuje židovsko-kresťanskému dialógu.
17.07.2018
Benedikt XVI. píše o dialógu medzi kresťanmi a Židmi

Emeritný pápež sa v ňom zamýšľa nad dvoma citlivými aspektmi vzťahov medzi katolíkmi a Židmi – nad teóriou substitúcie a tézou o nikdy nezrušenej zmluve.

Benedikt XVI. vo svojej štúdii píše, že idea nahradenia Izraela Cirkvou nikdy neexistovala. Židovstvo nie je jedným z množstva náboženstiev, jeho roľa je špecifická a ako taká musí byť uznávaná Cirkvou.

Článok emeritného pápeža je v skutočnosti štúdiou k dokumentu publikovanému v roku 2015 Komisiou Svätej stolice pre náboženské vzťahy so židovstvom, ktorý pri príležitosti polstoročia od koncilovej deklarácie Nostra aetate vyzdvihoval najmä zrušenie dvoch spomenutých téz.

Benedikt XVI. kriticky poukazuje na súčasný „štandard“ židovsko-kresťanského dialógu a zdôrazňuje zvláštny status židovstva, ktorý Cirkev musí rešpektovať. Vyzýva však tiež k obozretnému zaobchádzaniu s tézou o „nikdy nezrušenej zmluve“ medzi Pánom a židovským národom.

Tento výraz Jána Pavla II., ktorý sa stal horizontom interpretácie židovstva z kresťanskej perspektívy, je síce principiálne správny, avšak ako Benedikt XVI. vysvetľuje, vyžaduje ďalšie upresnenie a rozlišovanie.

„Formulácia o ,nikdy nezrušenej zmluve‘ bola bezpochyby veľkou pomocou v prvej fáze nového dialógu medzi Židmi a kresťanmi. Nie je však dlhodobo postačujúca na výstižnú a zodpovedajúcu charakteristiku šírky tejto problematiky,“ poznamenal emeritný pápež.

V predhovore k článku kardinál Kurt Koch uvádza, že text Benedikta XVI. dostal na súkromnú reflexiu. Kardinál však usúdil, že jeho publikovanie je žiaduce, a preto emeritného pápeža presvedčil na uverejnenie v časopise, ktorý Joseph Ratzinger kedysi zakladal.