Betlehemské svetlo už zapálili

Betlehemské svetlo pokoja už horí. Zapálila ho 26. novembra v Jaskyni narodenia Ježiša Krista 11-ročná Viktória Kampenhuberová, ktorú Červený kríž Horného Rakúska vybral ako „dieťa pokoja 2019“ za aktívnu činnosť v mládežníckej skupine tejto organizácie. Na slávnosti bola prítomná 160-členná skupina z Horného Rakúska.
E- kai 29.11.2019
Betlehemské svetlo už zapálili

Celý obrad má už roky ustálený priebeh. V Bazilike Narodenia Pána v Betleheme pravoslávny mních zapáli svetlo lampy od svetla, ktoré neustále horí nad striebornou hviezdou označujúcou miesto Ježišovho narodenia. Následne sa zažatá lampa prenesie do priľahlého katolíckeho Kostola sv. Kataríny a postaví sa na hlavný oltár, pri ktorom sa slávi svätá omša, a tam „dieťa pokoja“ vybrané v danom roku si od nej zapáli vlastnú lampu.

Betlehemské svetlo pokoja sa distribuuje v polovici decembra počas ekumenickej pobožnosti vo Viedni za účasti skautských delegácií z rôznych krajín a predstaviteľov kresťanských cirkví. Tento rok sa uskutoční 14. decembra za prítomnosti 1 200 skautov. Ako „znamenie pokoja z Betlehema“ bude svetlo rozoslané na rôzne miesta v Rakúsku, Európe, ale aj do USA a niekoľkých krajín Latinskej Ameriky.

Iniciátorom Betlehemského svetla pokoja je regionálna rozhlasová stanica ORF v Hornom Rakúsku, presnejšie rakúska umelkyňa Ada Brandstetterová, ktorá v roku 1986 navrhla, aby na Štedrý deň táto stanica poďakovala všetkým sponzorom, ktorí sa zúčastnili na populárnej akcii pomoci nevidomým Svetlo v temnote, darovaním malého svetielka. Tam sa zrodila myšlienka betlehemského svetla.

Medzi obyvateľmi Rakúska sú obe akcie: Betlehemské svetlo pokoja i Licht ins Dunkel (Svetlo v temnote) veľmi populárne. Televízna reklama a veľké plagáty tejto kampane sa stali neoddeliteľnou súčasťou Adventu.

Táto iniciatíva, ktorá sa pôvodne obmedzovala iba na susedné krajiny, sa nakoniec stala trvalou súčasťou príprav na Vianoce na našom kontinente, v Latinskej Amerike a v Spojených štátoch, celkovo vo viac ako 30 krajinách vrátane Slovenska.

V Rakúsku sa betlehemské svetlo tradične zapáli na Štedrý deň vo všetkých rozhlasových štúdiách ORF, na vlakových staniciach, v zariadeniach Červeného kríža a vo vojenských kasárňach. Svetlo tiež horí takmer vo všetkých kostoloch a v centrále mnohých mládežníckych organizácií. Od skorého rána si ho môže odniesť ktorýkoľvek z obyvateľov tejto krajiny do svojho domu.