Biblia nebola preložená ešte do mnohých jazykov

Viac ako 3 700 jazykov, teda viac ako polovica z približne 7 100 existujúcich jazykov na svete, stále čaká na to, aby sa do nich preložili všetky alebo aspoň niektoré biblické knihy.
E- kai 05.11.2019
Biblia nebola preložená ešte do mnohých jazykov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Okrem toho „pripojenie sa do tejto jazykovej rozmanitosti“ môže pomôcť „obohatiť a prehĺbiť naše chápanie Božieho slova a začleniť ho do rôznych kultúr“. Tvrdí to Alexander Markus Schweitzer, nemecký teológ, výkonný riaditeľ biblickej služby, ktorý stojí na čele globálneho prekladu Biblie v rámci zjednotených biblických spoločností.

V rozhovore, ktorý zverejnili na webovej stránke Svetovej rady cirkví, uviedol, že doteraz bola celá Biblia preložená do vyše 700 jazykov. Čo sa týka samostatných biblických kníh, napríklad žalmov alebo evanjelií, tie boli preložené do 1 100 jazykov; a iba Nový zákon bol preložený do viac ako 1,5-tisíca jazykov.

Profesor zdôraznil, že „hoci preklad celej Biblie alebo Nového zákona si vyžaduje mnoho rokov práce, každý rok sa objavia ďalšie prvé preklady do stovky jazykov“.

Napríklad minulý rok bola celá Biblia preložená do jazykov ako lusamia-lugwe, ktorými v Ugande a Keni hovorí viac ako 650-tisíc ľudí, kalanga (Botswana, 142-tisíc), rote (Indonézia, 30-tisíc), malto (India, 51-tisíc); a samostatne preložili Nový zákon do jazyka waray (Filipíny, 632-tisíc), blin (Eritrea, 112-tisíc), korku (India, 550-tisíc) a lemi (Mjanmarsko, 12-tisíc).

V roku 2018 prispeli Svetové biblické spoločnosti k tomu, aby sa dokončili preklady do 66 jazykov, ktorými hovorí približne 440 miliónov ľudí v rôznych krajinách.

„Musíme však mať na pamäti, že preklad celej Biblie alebo jej časti do nových jazykov si vyžaduje dlhoročnú prácu,“ upozornil Alexander Markus Schweitzer. Dodal, že pritom treba čeliť výzvam na rôznych úrovniach.

Z kultúrneho hľadiska biblické texty odrážajú špecifické kultúry starovekého Blízkeho východu, takže „často sa kultúrna – biblická - realita nedá ľahko preložiť do iných kultúr“.

Prekladatelia „ustavične čelia mnohým výzvam, lebo chcú zachovať pôvodný semitský kultúrny charakter, ktorý je dôležitou časťou biblického posolstva, no zároveň chcú sprostredkovať koncepty, ktoré sú relevantné pre kultúru príjemcu“.