Biblická archeológia urobila senzačný objav

Judská púšť vydala svoje ďalšie poklady. Izraelskí archeológovia informovali v utorok 16. marca o cenných nálezoch v Jaskyni hrôzy vo Wadi Murabbaat. Okrem iného tam našli fragmenty Biblie spred dvetisíc rokov.
VN PL 23.03.2021
Biblická archeológia urobila senzačný objav

„Toto je najdôležitejší objav biblickej archeológie od objavenia kumránskych rukopisov na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia,“ hovorí o zverejnení objavu v Izraeli Marcello Fidanzio, riaditeľ Ústavu archeológie a kultúry biblických krajín.

Zdôrazňuje, že vďaka tejto udalosti si uvedomujeme, že rekonštrukcia biblického textu sa ešte nekončí. Svätá zem a najmä Judská púšť pred nami ustavične skrývajú veľa tajomstiev.

Zverejneným objavom sú výňatky z kníh menších prorokov – hlavne Zachariáša a Nahuma – spred 2 000 rokov. Pre biblických vedcov sú veľmi dôležité, pretože sa týkajú obdobia, v ktorom sa formovala konečná verzia Biblie.

„Sú to malé fragmenty, takže ide o dosť obmedzený počet starozá­konných veršov napísaných v gréč­tine. Dokazujú však, že na začiatku druhého storočia stále pretrvávalo to, čo vedci nazývajú plynulosť textu.

To znamená, že je to stále obdobie, v ktorom nebol biblický text definitívne ustálený. V tom čase sa Biblia ešte formovala. Vďaka týmto objavom spoznávame malý fragment tohto príbehu, jeho nový variant,“ uviedol pre Vatikánsky rozhlas profesor Marcello Fidanzio.

„Je zaujímavé, že v tomto gréckom texte nebolo Božie meno – tie štyri písmená, ktoré sa nesmú vysloviť – napísané v gréčtine, ale v hebrej­čine, skôr v paleohebrejskom jazyku, ktorý sa používal v čase prvé­ho chrámu. Z toho vyplýva, že podobne ako v Ježišových časoch, k Božiemu menu sa pristupovalo s veľkou úctou, nevyslovovalo sa.

Pre každý prípad, aby sa zabránilo omylom, bolo napísané iným spô­sobom a použitím inej abecedy. Čitateľ bol teda upozornený, že toto meno sa nesmie čítať. To svedčí o veľkej úcte, dokonca o posvätnosti v prístupe k tomuto textu.“

Profesor Marcello Fidanzio dodá­va, že zverejnený objav má veľký význam aj pre Izrael a sionizmus. Dokazuje, že na tomto území boli zakorenení Židia.