Biskup Judák navštívil Slovákov v Londýne

V dňoch 8. - 10. novembra bol na pastoračnej návšteve Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) nitriansky biskup Viliam Judák.
TK KBS 15.11.2019
Biskup Judák navštívil Slovákov v Londýne

Biskup Judák v Londýne požehnal aj novomanželom. Snímka: archív SKM Londýn

V sobotu 9. novembra spolu s duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie Tiborom Borovským celebroval svätú omšu obetovanú za podporovateľov katolíckej misie v Londýne.

Po nej sa zúčastnil na recepcii pri príležitosti 5. výročia finančnej samostatnosti SCM, ktorá sa konala v Church Hall.

V krátkom príhovore pozvaným hosťom sa duchovný správca poďakoval otcovi biskupovi za jeho návštevu a podporu SCM a zdôraznil, že aj jeho zásluhou má SCM do dnešných dní slovenského kňaza.

Pastoračná návšteva biskupa Judáka v Slovenskej katolíckej misii v Londýne vyvrcholila v nedeľu 10. novembra slávnosťou vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie. Sviatosti prijalo sedem kandidátov. Jedna veriaca SCM prijala sviatosť krstu a prvýkrát pristúpila k Eucharistii. Všetci kandidáti prijali Ducha Svätého v sviatosti birmovania a dvaja veriaci uzavreli sviatostné manželstvo.

Na záver slávnosti duchovný správca SCM Tibor Borovský spolu s veriacimi poďakoval otcovi biskupovi za jeho návštevu v Londýne.