Biskup má byť otcom a starším bratom kňazov

V pondelok 20. mája sa pápež František v Synodálnej aule vo Vatikáne prihovoril 239-člennej Konferencii biskupov Talianska pri otvorení jej 73. plenárneho zhromaždenia.
VN SK 24.05.2019
Biskup má byť otcom a starším bratom kňazov

Svätý Otec František v novej Synodálnej aule uprostred talianskych biskupov. Snímka: profimedia.sk

Svätého Otca Františka, ktorý má ako rímsky biskup aj titul prímasa Katolíckej cirkvi v Taliansku, privítal v pondelok 20. mája podvečer v Synodálnej aule kardinál Gualtiero Bassetti.

Pápež František sa vo svojom príhovore zameral na tri témy. Ponajprv vysvetlil vzájomný vzťah synodality a kolegiality.

Druhá téma sa týkala reformy cirkevných procesov nulity manželstva.

A tretia téma bola zameraná na vzťahy biskupa s kňazmi. Kňazský zbor má byť ako jedna rodina s biskupom ako otcom a starším bratom, bez uprednostňovania a robenia rozdielov voči jednotlivým kňazom podľa sympatií či antipatií, aby sa necítil bokom ani taký kňaz, ktorý je introvertný či s problémami.

Vo svojom príhovore pápež František zdôraznil, že vzťah medzi biskupom a jeho kňazmi je založený na bezpodmienečnej láske dosvedčenej Ježišom na kríži.

„Hierarchická jednota spoločenstva sa v skutočnosti rúca, keď je infikovaná akoukoľvek formou moci či osobného sebauspokojenia; ale, naopak, posilňuje sa a rastie, keď ju objímame v duchu úplného sebaodovzdania a služby Božiemu ľudu.“

Podľa Svätého Otca biskupi majú povinnosť byť prítomní a blízki kresťanskému ľudu a osobitne kňazom.

„Drahí spolubratia, naši kňazi sa cítia sústavne pod mediálnym atakom a často zosmiešňovaní alebo odsudzovaní z dôvodu niekoľkých pochybení alebo zločinov niektorých ich kolegov, a veľmi potrebujú nachádzať vo svojom biskupovi osobu staršieho brata a otca, ktorý ich povzbudzuje v ťažkých obdobiach, stimuluje ich k duchovnému a ľudskému rastu, potešuje ich pri neúspechoch; napráva ich s láskou, keď pochybia; utešuje ich, keď sa cítia osamelí; pozdvihuje ich, keď padnú. Toto si vyžaduje predovšetkým blízkosť našim kňazom, ktorí potrebujú nachádzať u biskupa otvorené dvere i jeho srdce. Žiada si to byť biskupom-otcom, biskupom-bratom!“