Biskup Rábek na európskom stretnutí vojenských ordinárov

Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek sa v sprievode generálneho vikára a vojenského duchovného Františka Krušinského zúčastnil 11. – 12. júla v Litve na Európskom stretnutí vojenských biskupov.
TK KBS 18.07.2023
Biskup Rábek na európskom stretnutí vojenských ordinárov

Svätá omša pred obrazom Matky Božej Ostrobramskej – Kráľovnej východu i západu. Snímka: archív Ordinariátu OS a OZ SR

Stretnutie organizoval predseda Rady európskych biskupských konferencií a  arcibiskup litovského hlavného mesta Vilniusu Gintaras Grušas, ktorý je zároveň vojenským ordinárom Litvy.

Prítomní boli traja vojenskí arcibiskupi – z Litvy, Talianska, Bosny a Hercegoviny a vojenskí biskupi z Poľska, Holandska, Francúzska, Slovenska a vojenskí kňazi z USA a Ukrajiny.

Ukrajinský kňaz sa s prítomnými predstaviteľmi ordinariátov podelil o osobné skúsenosti pôsobenia medzi vojakmi na frontovej línii i aktivitách duchovnej služby medzi ukrajinskými vojakmi.

Okrem pracovného programu bol pre účastníkov stretnutia vojenských biskupov európskeho kontinentu pripravený bohatý duchovný a kultúrny program.

Cenným zážitkom bolo slávenie svätej omše pred obrazom Matky Božej Ostrobramskej – Kráľovnej východu i západu, ktorá je medzi Litovcami uctievaná podobne ako u Poliakov Matka Božia Čenstochovská či u nás Sedembolestná Panna Mária.