Biskupi neabsolvujú návštevu ad limina

Českí biskupi nepôjdu v marci do Vatikánu na plánovanú návštevu ad limina. Návšteva sa odložila z dôvodu svetovej pandémie COVID-19.
TK KBS 26.01.2021
Biskupi neabsolvujú návštevu ad limina

Českých biskupov o tom na plenárnom zasadnutí biskupskej konferencie informoval apoštolský nuncius, arcibiskup Charles Daniel Balvo.

Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743.

Z Kódexu kánonického práva vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.