Biskupi sa prihovorili mládeži

Pri príležitosti Týždňa Cirkvi pre mládež a 36. svetového dňa mládeže, ktorý sme oslávili v Nedeľu Krista Kráľa, oslovili slovenskí biskupi mladú generáciu špeciálnym príhovorom. Prinášame ho v plnom znení.

kbs .sk 18.11.2021
Biskupi sa prihovorili mládeži

Snímka: Ján Lauko

Drahí mladí, v prvom rade vám chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste prví stáli počas pandémie ako dobrovoľníci alebo ste zapojení do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar.

Ste „Božie teraz“ – ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu: „Milí mladí, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ A dodajme, že sme radi, že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

Chceme vás povzbudiť k odvahe kráčať vpred

Svätý Otec nás a špeciálne vás mladých vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať.

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.

Duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa, a ktorá nesie názov Výšiny.

Každý z vás je pozvaný vykročiť a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami. Vaši biskupi Slovenska.