Biskupi v Bangladéši vysádzajú stromčeky

Bangladéšski biskupi odštartovali pri príležitosti Roka Laudato si´ kampaň na výsadbu stromov. Prostredníctvom nej chcú nabádať ľudí k väčšiemu záujmu o našu planétu a environmentálnej zodpovednosti.
Vatican News 02.09.2020
Biskupi v Bangladéši vysádzajú stromčeky

Biskupi v Bangladéši v spolupráci s bangladéšskou katolíckou charitou spustili kampaň na výsadbu 400-tisíc sadeníc stromčekov po celej krajine.

Pripomínajú si tým nielen 50. výročie nezávislosti krajiny, ale najmä Rok Laudato si´, ktorý sa koná pri príležitosti piateho výročia rovnomennej encykliky pápeža Františka publikovanej v roku 2015. Špeciálny rok bude trvať do mája 2021.

Predstavitelia Katolíckej cirkvi v Bagladéši pod vedením arcibiskupa Arcidiecézy Dháka, kardinála Patricka D´Rozaria zasadili za dodržania všetkých hygienických opatrení v sídle Biskupskej konferencie v Bangladéši tri ovocné stromy a vyzvali všetkých veriacich, aby urobili podobne.

Kardinál Patrick D´Rozario pri výsadbe stromov upozornil na to, že naša planéta funguje na ekologický dlh a je povinnosťou nás všetkých, aby sme ju odľahčili a prispeli tak k prírodnej rovnováhe:

„Populácia na zemi stále rastie a zelené porasty miznú. Dúfam, že Katolícka cirkev v Bangladéši, rovnako aj celé medzinárodné spoločenstvo prispeje svojou troškou, a tak sa zaslúži o udržateľný rozvoj krajiny a celého sveta.“

Bangladéšski biskupi a miestna katolícka charita sa pritom už niekoľko rokov snažia svoje aktivity orientovať environmentálnym smerom. V diecézach a vo farnostiach organizujú rôzne vzdelávacie podujatia, na ktorých sa snažia zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti ekologickej rovnováhy.

Aktivity sú zamerané najmä na separovanie odpadu, šetrenie vodou či nahrádzanie plastových igelitiek jutovými taškami.

Biskup Gervas Rozario, prezident bangladéšskej katolíckej charity, vysvetľuje: „Vysádzanie stromov je symbolická aktivita Cirkvi, ktorá napomáha povedomiu o ochrane životného prostredia.“