Biskupi v USA otvorene kritizujú trest smrti

Vláda Spojených štátov amerických sa rozhodla po 17-ročnej prestávke znovu obnoviť vykonávanie trestov smrti. Arcibiskup Paul Coakley tvrdí: „Pokiaľ dýchame, stále máme príležitosť na pokánie a obrátenie.“
Vatican News 08.09.2020
Biskupi v USA otvorene kritizujú trest smrti

Federálna vláda USA tento rok stihla vykonať päť popráv. Dve sa konali pred niekoľkými dňami a ďalšie dve sú naplánované na koniec septembra. Biskupská konferencia Spojených štátov amerických vyjadrila v súvislosti s podobnými činmi ostrý nesúhlas.

„Už dlhé roky bojujeme proti akýmkoľvek trestom smrti, ktoré vykonávajú štátne a federálne orgány,“ vysvetľuje arcibiskup Oklahomskej arcidiecézy Paul Coakley, ktorý je zároveň predsedom Komisie pre vnútornú spravodlivosť a ľudský rozvoj. „Učenie Cirkvi sa v tejto oblasti za posledných dvadsať rokov vyvíjalo, a ako hovorí pápež František, trest smrti je v dnešnej dobe jednoducho neprípustný.“

Americkí biskupi sa snažia rozšíriť povedomie a vzdelávať ľudí o učení Cirkvi v súvislosti s trestom smrti. „Toto učenie spočíva v nedotknuteľnosti ľudskej osoby, ktorú trest smrti nijako nechráni ani nepolepšuje.“

Arcibiskup Coakley takisto odmieta tvrdenia, že Cirkev svojím postojom minimalizuje volanie a zadosťučinenie spravodlivosti: „Nie sme mierni, čo sa týka spravodlivosti, ale sme rozhodnutí za každých okolností zachovať ľudskú dôstojnosť. Nemôže ju stratiť ani taký človek, ktorý spáchal ohavné zločiny.“

Biskupská konferencia USA sa rovnako zasadzuje aj za práva obetí a ich príbuzných. „Každý zločinec si zaslúži primeraný trest. No Cirkev neverí, že práve poprava je spôsob, akým by obete a pozostalí mohli získať uzdravenie a mier.“

Arcibiskup Coakley apeluje na vládnych predstaviteľov a spoločnosť staťou z Jánovho evanjelia o žene pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú chceli farizeji ukameňovať: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ (Jn 8, 7). Vysvetľuje, že Ježiš nechce zmierniť trest ženy, no žiada o milosť: „Nepopierame vykonané zlo, ale dôverujeme v Božie milosrdenstvo.