Blahorečenie v Madride

Madrid sa v sobotu 22. októbra tešil z nových blahoslavených. Blahorečili ďalšiu skupinu mučeníkov z obdobia Španielskej občianskej vojny. Zabili ich z nenávisti k viere v roku 1936.
VN SK 22.10.2022
Blahorečenie v Madride

Slávnosti blahorečenia v madridskej Katedrále Santa María la Real de la Almudena predsedal ako zástupca Svätého Otca prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Blahorečil pátra Vincenta Toribia a jeho jedenásť spoločníkov.

Celkovo šiesti kňazi a šiesti rehoľní bratia z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa zomreli násilnou smrťou v roku 1936. 

Páter Vicente Renuncio Toribio sa narodil 11. septembra 1876 vo Villayuda pri Burgose. K redemptoristom vstúpil 18-ročný a kňazstvo prijal v roku 1901. Venoval sa misijnej činnosti, formácii a vyučovaniu v malom seminári.

V rokoch 1912 až 1923 žil v rehoľnej komunite svätyne Matky Ustavičnej pomoci v Madride, bol provinciálnym konzultorom a riaditeľom časopisu Santuario.

Ako prefekt svätyne sa v júli 1936 po začiatku prenasledovania Cirkvi uchýlil v dome rodiny priateľov. V polovici septembra ho zatkli a vo väzení bol do 7. novembra, keď podstúpil mučenícku smrť.

Pri odchode z cely zvolal: „Obetujem svoj život za svojich bratov v Španielsku, za celú kongregáciu a za nešťastné Španielsko“.