Blíži sa misijný mesiac

Mimoriadny misijný mesiac október otvorí pápež František v Ríme modlitbou vešpier.
VN SK 23.09.2019
Blíži sa misijný mesiac

Ilustračná snímka: ingimage.com

S týmto celosvetovým misijným podujatím sú vo Večnom meste spojené aj ďalšie dve významné slávenia: medzinárodná modlitba ruženca na sviatok Panny Márie Ružencovej a svätá omša vo Svetový deň misií, ktorý sa slávi tradične v predposlednú októbrovú nedeľu.

V utorok 1. októbra o 18.00 bude pápež František v Bazilike sv. Petra predsedať slávnosti vešpier. Je to deň, keď si Cirkev liturgicky pripomína sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša, svätorečenú pápežom Piom XI. v máji 1925 a o dva roky neskôr vyhlásenú za Patrónku misií, spolu so sv. Františkom Xaverským.

V pondelok 7. októbra, na sviatok Panny Márie Ružencovej, bude o 15.00 v Bazilike Santa Maria Maggiore medzinárodná modlitba ruženca, ktorú povedie kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pri tejto modlitbe sa obrazom i zvukom spoja veriaci na piatich kontinentoch.

Napokon v nedeľu 20. októbra o 10.30 pri príležitosti Svetového dňa misií bude Svätý Otec sláviť Eucharistiu na Námestí sv. Petra.

Historickou inšpiráciou tohto misijného mesiaca je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o misijnej činnosti vo svete.