Boom pútnikov vo Svätej zemi

Pútnici sa vracajú do Svätej zeme. V tomto roku ich zatiaľ do zeme piateho evanjelia prišlo viac ako 538-tisíc.
E- kai 03.12.2018
Boom pútnikov vo Svätej zemi

V porovnaní s rokom 2017, keď počet návštevníkov dosiahol 411 754, a s rokom 2016, keď Svätú zem navštívilo 274 983 ľudí, ide skoro o dvojnásobný nárast. Údaje pochádzajú z františkánskeho pútnického úradu.

Väčšina pútnikov prišla z USA (127 964), nasleduje Taliansko (60 417), Poľsko (50 707) a Indonézia (30 813).

Tieto údaje sa však týkajú iba skupín, ktoré si rezervovali hodiny služieb vo svätyniach. Nezahŕňajú individuálne skupiny a jednotlivcov, ktorí tam jednoducho prišli, aby sa modlili.

Centrálny štatistický úrad Izraela poskytol aj údaje za január až október 2018.

Vyplýva z nich, že do krajiny prišlo 3 399 300 turistov. Znamená to nárast o 15 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 (2 966 000) a až o 44 % v roku 2016 (2 364 700).

Rekordným mesiacom bol tradične október, počas ktorého prišlo zo zahraničia 484 900 ľudí.