Božie milosrdenstvo hovorí: Pokoj vám

Pozdrav zmŕtvychvstalého Ježiša Pokoj vám! v sebe skrýva dar radosti, odpustenia a útechy v námahách. Tieto slová zdôraznil Svätý Otec v homílii pri slávení Nedele Božieho milosrdenstva 24. apríla.
VN SK 26.04.2022
Božie milosrdenstvo hovorí: Pokoj vám

Na snímke v strede je arcibiskup Rino Fisichella, ktorý predsedal slávnostnej bohoslužbe. Snímka: profimedia.sk

Podobne ako pri Veľkonočnej vigílii pápež František pre problémy s kolenom liturgicky nepredsedal. Túto úlohu prenechal arcibiskupovi Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorá už po tretí raz organizovala stretnutie misionárov milosrdenstva.

Koncelebrovalo aj 400 misionárov z celého sveta. Vrátane desiatky kňazov zo Slovenska.

BOŽIE MILOSRDENSTVO V NÁS

Svätý Otec posediačky predniesol spred oltára homíliu. Vyzdvihol v nej Ježišov pozdrav Pokoj vám!, ktorý v evanjeliu zaznel trikrát. „Je to pozdrav Zmŕtvychvstalého, ktorý prichádza v ústrety každej slabosti a ľudskému pochybeniu.“

V troch pozdravoch objavujeme tri pôsobenia Božieho milosrdenstva v nás. „Ono nám predovšetkým dáva radosť, potom vzbudzuje odpustenie a napokon potešuje v námahe.“

Pripomenul, že každý misionár milosrdenstva pri vysluhovaní Božieho odpustenia koná vo vedomí, že jemu samému bolo odpustené. Každého z prítomných veriacich pozval položiť si otázku: „Snažím sa odstraňovať rozbušky konfliktov, prinášať odpustenie tam, kde je nenávisť, pokoj tam, kde je zlosť?“

UJAŤ SA RÁN NAŠICH BLÍŽNYCH

„Božie milosrdenstvo nás v našich krízach a zápasoch často privádza do kontaktu s utrpením našich blížnych.“ No pápež pripomenul, že vždy je tu niekto, kto prežíva horšie chvíle než my.

„A ak sa starostlivo ujímame rán svojich blížnych a vylievame na ne milosrdenstvo, rodí sa v nás nová nádej, ktorá nás utešuje v našej únave.“

V závere homílie sa pápež František podelil o to, že mu robí radosť pamätať na Pannu Máriu ako Matku milosrdenstva práve v pondelok po Nedeli Božieho milosrdenstva. „Ona nech nám pomáha napredovať v našej takej krásnej službe,“ povzbudil na záver prítomných misionárov.