Britskí biskupi spojili pri starostlivosti o planétu sily s liehovarom

Posolstvo pápeža Františka, ktoré vyjadril vo svojej encyklike Laudato siʽ, je jasné – starať sa o našu planétu Zem a prispievať k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Katolícki biskupi z Anglicka a Walesu si jeho slová vzali k srdcu a aktuálne sú najväčším odberateľom ekologickej energie v Británii.
Lenka Vatrtová 30.04.2021
Britskí biskupi spojili pri starostlivosti o planétu sily s liehovarom

A robia to kurióznym spôsobom. Obrátili sa totiž na škótsky liehovar, v ktorom sa vyrába džin.

Biopalivo na báze alkoholu tak používa už vyše tri štvrtiny biskupstiev na území Anglicka a Walesu. Sú spojené do takzvaného systému Medzidiecézneho energetického hospodárstva, ktoré funguje už dvadsať rokov a riadi ho diecéza Shrewsbury na západe Anglicka.

Až 78 percent energie, ktorú využívajú, pochádza zo škótskeho liehovaru. Zvyšné percentá im poskytujú projekty využívajúce uhlíkovú kompenzáciu.

No britské biskupstvá nezostávajú len pri svojich chrámoch a rezidenciách. Ekologickú „zelenú“ energiu plánujú zaviesť aj do diecéznych vzdelávacích zariadení, ktoré prevádzkujú.

Taktiež pracujú na plánoch, ako by mohli bioenergiu využívať i v rozvojových krajinách, kde majú mnohé misie zamerané na budovanie studní s pitnou vodou pre domácich.

Salfordský biskup John Arnold na tlačovej konferencii povedal, že katolíci by mali byť hlavnými ohlasovateľmi používania ekologickej energie: „Ekologizácia energie je momentálne prioritou a čím skôr ju dosiahneme, tým lepšie. Je dôležité, aby sme peniaze využili rozumne, na niečo, z čoho nebude trpieť naša planéta.“

Anglickí, waleskí a škótski biskupi okrem toho plánujú vydať spoločné vyhlásenie o životnom prostredí. Bude zverejnené na Turíce 23. mája 2021 a zároveň na šieste výročie vydania pápežskej encykliky Laudato siʽ.