Buďme tešiteľmi a obhajcami

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého slávil pápež František v nedeľu 23. mája pri hlavnom oltári Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. V homílii vyzval veriacich dať v živote prvenstvo Bohu a stať sa v Duchu Svätom „tešiteľmi milosrdenstva pre svet“.
VN SK 25.05.2021
Buďme tešiteľmi a obhajcami

Pápež František v modlitbe prosil: „Duchu Svätý, urob nás misionármi tvojej útechy.“ Snímka: profimedia.sk

Za účasti členov rímskej kúrie, štyroch desiatok kardinálov a biskupov a niekoľkých stoviek veriacich zhromaždených v hlavnej lodi chrámu začal Svätý Otec o 10. hodine eucharistické slávenie požehnaním vody a pokropením celého zhromaždenia za pomoci diakonov.

Dnes je čas Parakleta

V homílii pápež vysvetlil význam pomenovania Ducha Svätého Parakletos ako Tešiteľ a Obhajca. „Aj my sme povolaní svedčiť v Duchu Svätom, stať sa parakletmi, čiže tešiteľmi.“ Pápež ponúkol tri rady Tešiteľa ako protilieky na pokušenia nepriateľa našej spásy: 1. sústrediť sa v prvom rade na prítomnosť; 2. dať prednosť celku pred časťou; 3. dať na prvé miesto Boha, jeho milosť.

Ži prítomnosť

„Prvou radou Ducha Svätého je: Ži prítomnosť. Prítomnosť, nie minulosť alebo budúcnosť. Tešiteľ potvrdzuje prvenstvo dneška pred pokušením dať sa ochromiť horkosťou a nostalgiou minulosti alebo zameraním sa na neistoty zajtrajška a dať sa posadnúť obavami o budúcnosť.“

Hľadaj jednotu

V druhom rade Svätý Otec vyzval: Hľadaj celok. „Dnes, ak načúvame Duchu, nezameriame sa na konzervatívcov a progresívnych, tradicionalistov a inovátorov, pravičiarov a ľavičiarov: ak sú toto naše kritériá, znamená to, že v Cirkvi sa zabudlo na Ducha. Tešiteľ podnecuje k jednote, svornosti, harmónii rozmanitosti.“

Prvenstvo milosti

Tretiu radu, ktorá hovorí o prvenstve milosti, sformuloval Svätý Otec do výzvy: Daj Boha pred svoje ja. „Iba ak sa vyprázdnime zo seba samých, ponecháme priestor Pánovi; iba ak sa mu zveríme, nájdeme seba samých; iba ako chudobní v duchu sa staneme bohatými na Ducha Svätého. Platí to aj pre Cirkev.

Nezachránime nikoho a ani seba vlastnými silami. Ak sú na prvom mieste naše projekty, naše štruktúry a naše reformné plány, prepadneme funkcionalizmu, výkonom, horizontalizmu a neprinesieme ovocie.“

Po výzve „Dajme Boha na prvé miesto!“ zakončil pápež František svoju homíliu modlitbou k Duchu Svätému: „Duchu Svätý, Tešiteľu, utešuj naše srdcia. Urob nás misionármi tvojej útechy, tešiteľmi milosrdenstva pre svet.

Obhajca náš, lahodný hosť duše, učiň nás Božími svedkami dneška, prorokmi jednoty pre Cirkev a ľudstvo, apoštolmi zakorenenými v tvojej milosti, ktorá všetko vytvára a obnovuje. Amen.“