Buďme vernými správcami sveta

Katolíkov v Škótsku, ktoré do 12. novembra hostilo v Glasgowe konferenciu COP26, pozdravil pápež František listom. Vyzval i na modlitbu za účastníkov tohto dôležitého klimatického stretnutia.
VN SK 15.11.2021
Buďme vernými správcami sveta

Ilustračná snímka: © ingimage

V liste Svätý Otec František v súvislosti s COP26 napísal: „Vyprosujme Božie dary múdrosti a sily pre tých, ktorí majú za úlohu viesť medzinárodné spoločenstvo v snahe čeliť tejto vážnej výzve prostredníctvom konkrétnych rozhodnutí inšpirovaných zodpovednosťou voči súčasným a budúcim generáciám.

Čas sa kráti; túto príležitosť nesmieme premárniť, aby sme nemuseli čeliť Božiemu súdu zato, že sme neboli vernými správcami sveta, ktorý nám zveril do starostlivosti.“

V liste zaslanom 9. novembra, na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky, Svätý Otec veriacich Škótska zároveň vyzval na modlitbu za všetkých biskupov vrátane seba a dodal: „Nech v týchto náročných časoch všetci Kristovi nasledovníci v Škótsku obnovia svoje odhodlanie byť presvedčivými svedkami radosti evanjelia a jeho moci prinášať svetlo a nádej každej snahe vytvárať budúcnosť spravodlivosti, bratstva a blaha, ako materiálneho, tak aj duchovného.“