Buďte trpezlivou a bratskou Cirkvou

Prvým stretnutím pápeža Františka po jeho prílete na Cyprus vo štvrtok 2. decembra bolo popoludňajšie stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi, katechétmi a cirkevnými hnutiami v maronitskej Katedrále Milostivej Panny Márie v Nikózii.

TK KBS 06.12.2021
Buďte trpezlivou a bratskou Cirkvou

V Katedrále Milostivej Panny Márie v Nikózii sa Svätý Otec stretol s kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi a katechétmi. Snímka: profimedia.sk

V chráme zneli tradičné spevy maronitského rítu pochádzajúceho z Libanonu. Maronitský patriarcha Antiochie kardinál Béchara Boutros Raï na úvod pripomenul bohatú históriu kresťanov na ostrove i skutočnosť, že maroniti z Libanonu sa tam objavili už v 8. storočí, ešte pred križiackymi výpravami.

Svätý Otec si vypočul dve svedectvá rehoľníčok o tom, že Cirkev na Cypre je prostredníctvom štyroch ženských reholí naporúdzi migrantom, ktorí sú neraz vykorisťovaní v práci, tiež seniorom a venuje sa i vzdelávaniu detí a mládeže.

Pápež v prítomnosti maronitského patriarchu z Libanonu a maronitských veriacich v príhovore spomenul utrpenie libanonského ľudu a veriacim poďakoval: „Libanonské cédre sa často citujú v Písme ako vzor krásy a veľkosti.

Ale aj veľký céder sa začína od koreňov a pomaly klíči. Vy ste týmito koreňmi, zasadenými na Cypre, aby ste šírili vôňu a krásu evanjelia.“

Cyperským katolíkom i celej Cirkvi dal za vzor dve čnosti ich rodáka – svätého Barnabáša – jeho trpezlivosť a bratstvo vo vzťahu k druhým. „Cirkev nechce uniformovať, ale trpezlivo integrovať.

To je to, čo chceme s Božou milosťou robiť pri synodálnom putovaní: trpezlivá modlitba a trpezlivé počúvanie pre Cirkev, ktorá je poslušná Bohu a otvorená voči človeku,“ povedal pápež a zdôraznil bratstvo: „Svojím bratstvom môžete pripomenúť všetkým, celej Európe, že na vybudovanie budúcnosti hodnej človeka treba spolupracovať, prekonávať rozdelenia, búrať múry a pestovať sen o jednote.

Potrebujeme sa navzájom prijímať a integrovať, kráčať spolu, byť všetci bratmi!“ Na záver pápež vyslovil želanie: „Prajem vám, aby ste boli vždy trpezlivou Cirkvou, ktorá rozlišuje a nikdy sa nevystraší, ktorá sprevádza a integruje, a bratskou Cirkvou, ktorá dáva priestor druhým, diskutuje, ale zostáva jednotná.“