Budú mať novinári nového patróna?

Pápež František bude v nedeľu 15. mája svätorečiť desiatich blahoslavených. Najviac pozornosti zrejme púta kanonizácia známeho francúzskeho kňaza konvertitu Charlesa de Foucaulda. No zaujímavé meno je aj blahoslavený Titus Brandsma.
Ján Lauko 13.05.2022
Budú mať novinári nového patróna?

Holandský kňaz a novinár Titus Brandsma zomrel v koncentračnom tábore v Dachau. Snímka: Wikimedia commons


Holandský rehoľný kňaz Rádu karmelitánov, narodený v roku 1881, sa okrem svojho duchovného povolania venoval i novinárčine. Zomrel v koncentračnom tábore Dachau po tom, ako sa v katolíckych novinách dôrazne postavil proti nacistickej propagande.

Kritika nacizmu ho stála život

Titus Brandsma pôsobil ako duchovný poradca vo vyše tridsiatich katolíckych periodikách v Holandsku. S veľkými obavami sledoval, ako naberá na sile ideológia nacizmu a vplyv Adolfa Hitlera v 30. rokoch 20. storočia. Preto sa v článkoch a prednáškach venoval kritike nacistickej politiky. „Nacistické hnutie je čierna lož. Ide o pohanstvo,“ upozorňoval v článkoch.

Nacizmus však ďalej naberal na sile, a keď Adolf Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu, zakrátko jeho vojská dobyli aj Holandsko. Propaganda sa tlačila do všetkých miestnych novín, i do katolíckych. Dokonca bol vydaný príkaz, aby noviny prijímali inzeráty a tlačové správy od nacistických pohlavárov.

Vtedajší utrechtský arcibiskup preto požiadal Tita Brandsmu ako skúseného katolíckeho novinára, aby katolíckym vydavateľom tlmočil, že tento príkaz majú odmietnuť.

Titovi sa podarilo osobne odovzdať odkaz štrnástim redaktorom, no 19. januára 1942 ho gestapo zatklo v kláštore v Boxmeeri. Kým ho odviedli, stihol si vypýtať požehnanie od miestneho predstaveného.

Následne ho previezli do koncentračného tábora Dachau, kde Tita 26. júla toho istého roka zabili vpichnutím fenolovej injekcie do srdca.

Netoleroval falošné správy

Za blahoslaveného ho v roku 1985 vyhlásil pápež Ján Pavol II. a Svätý Otec František teraz rozhodol o jeho kanonizácii. Pri tejto príležitosti sa na hlavu Katolíckej cirkvi obrátilo vyše 60 novinárov, ktorí Františka požiadali, aby umučeného holandského kňaza novinára vyhlásil za oficiálneho patróna novinárov.

„V týchto časoch dezinformácií a polarizácie žurnalistika naliehavo potrebuje svätého orodovníka, akým je Titus Brandsma,“ napísali v liste Svätému Otcovi.

„Vykonával svoju prácu v kontexte nástupu fašizmu a nacizmu v Európe. Slovom i skutkom sa staval proti jazyku nenávisti a rozdelenia, ktorý sa v tom čase stával bežným. Podľa jeho názoru sa v katolíckej tlači nemalo tolerovať to, čo dnes označujeme ako ,falošné správy‘. Úspešne sa tiež zasadzoval za biskupský zákaz tlače nacistickej propagandy v katolíckych novinách,“ uvádza sa v liste.

Titus Brandsma a František Saleský

Autormi výzvy sú traja holandskí novinári a jeden žurnalista z Belgicka. Spolu s nimi výzvu podpísalo viac ako 60 vatikánskych spravodajcov.

„My katolícki novinári uznávame v Titovi Brandsmovi niekoho, kto šíril hlbšie poslanie, ktoré by malo byť hnacím motorom žurnalistiky v modernej dobe: hľadanie pravdy a pravdivosti, podpora mieru a dialógu medzi ľuďmi,“ napísali.

Chápu, že Cirkev už má patróna novinárov v osobe svätého Františka Saleského, svätca zo 16. storočia, ktorý bol spisovateľom a autorom mnohých kázní a cirkevných dokumentov.

„Bol to nepochybne svätý muž viery a veľkých zásluh, ale nebol novinárom v modernom zmysle slova. Titus Brandsma ním bol. Položil za to svoj život. To ho podľa nášho názoru robí mimoriadne vhodným na tento patronát,“ poznamenávajú signatári.