Budúci diplomati privítali pápeža

Vo štvrtok podvečer 27. mája sa pápež František objavil v centre Ríma. Jeho kroky viedli do Pápežskej cirkevnej akadémie neďaleko Panteónu, aby sa podľa zvyku stretol s komunitou mladých kňazov, pripravujúcich sa na budúce poslanie v diplomatickej službe Svätej stolice.
VN SK 01.06.2021
Budúci diplomati privítali pápeža

Pápežská cirkevná akadémia je vzdelávacou inštitúciou pre budúcich vatikánskych diplomatov už 320 rokov. V súčasnosti tam získava vzdelanie 38 študentov z 25 krajín. S výnimkou minulého roka poznačeného pandémiou Svätý Otec navštevuje komunitu každoročne.

Ako stručne informoval denník L’Osservatore Romano, do sídla inštitúcie na námestí Piazza della Minerva pápež prišiel o 18.30 a na návšteve pobudol v otvorenom rozhovore vyše hodiny. Svätý Otec odpovedal na otázky týkajúce sa aktuálnych výziev pre Cirkev, jej misionárskeho charakteru, synodálnej cesty a dôležitej úlohy pápežskej diplomacie v bilaterálnej i multilaterálnej oblasti.

Pápež načrtol niektoré charakteristiky, aké si dobrý diplomat potrebuje pestovať: byť mužom modlitby, otvoreným na načúvanie evanjeliu a novým veciam, ale súčasne aj zakoreneným v Tradícii Cirkvi a pripraveným na dialóg a vzájomnú konfrontáciu.

Svätý Otec osobitne povzbudil 13 alumnistov, ktorých onedlho čaká prax na pôde pápežských zastupiteľstiev. S komunitou akadémie zostal aj na večeru. Pápež František sa stretol i s rehoľnými sestrami z Apoštolskej komunity Maria Siempre Virgen, ktoré sa starajú o dom a stravovanie.