Budúci rok pribudne sedem nových svätcov

Kongregácia pre kauzy svätých v utorok 9. novembra oznámila dátum kanonizácie Charla de Foucaulda a ďalších šiestich blahoslavených.

vn en 10.11.2021
Budúci rok pribudne sedem nových svätcov

Na snímke vpravo je ikona zobrazujúca blahoslaveného Charla de Foucaulda. Nachádza sa pri ikonách Pána Ježiša a Panny Márie v Nazarete, a to na mieste, kde Charles de Foucauld žil. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Pápež František kanonizuje blahoslaveného Charla de Foucaulda, ktorý sa považuje za jedného z priekopníkov medzináboženského dialógu, spolu s ďalšími šiestimi blahoslavenými počas kanonizačnej svätej omše v Bazilike sv. Petra 15. mája 2022.

Karol od Ježiša

Blahoslavený Charles de Foucauld, známy ako Karol od Ježiša, sa narodil v roku 1858. Charles de Foucauld bol francúzsky aristokrat a rehoľník. Jeho dielo a spisy viedli k založeniu Kongregácie malých bratov Ježišových. Počas svojho dobrodružného života bol dôstojníkom kavalérie vo francúzskej armáde a potom prieskumníkom a geografom, potom sa stal katolíckym kňazom a pustovníkom a žil medzi Tuaregmi v alžírskej saharskej púšti. Žil životom modlitby, meditácie a adorácie, v neustálej túžbe byť pre každého človeka „univerzálnym bratom“, živým obrazom Ježišovej lásky. Večer 1. decembra 1916 ho zabili banditi.

Medzi ďalšími kandidátmi svätorečenia sú najmä kňazi a rehoľníčky, no aj jeden laik.

Laik a mučeník Lazár

Blahoslavený Lazár, známy ako Devasahayam Pillai (1712 – 1752), bol brahmanom z kasty Nair v Indii. V roku 1745 pod vplyvom jezuitského kňaza konvertoval na katolicizmus a prijal meno Lazár. Vo svojom kázaní zvlášť trval na rovnosti všetkých národov, a to aj napriek kastovým rozdielom. To vyvolalo nenávisť vyšších vrstiev a v roku 1749 ho zatkli. Po znášaní čoraz väčších útrap dostal po zastrelení 14. januára 1749 korunu mučeníka.

Kňaz César de Bus

Blahoslavený francúzsky kňaz César de Bus (1544 – 1607) bol vysvätený v roku 1582 v Avignone. Bol hlboko ovplyvnený životom a spismi svätého Karola Boromejského, ktorého považoval za vzor, ​​najmä jeho oddanosť katechéze. Pôsobil ako katechéta v Aix-en-Provence v období nepokojov po francúzskych náboženských vojnách. Založil rehole provinciálnych uršulínok a otcov kresťanskej náuky (doktrinárov). Hoci boli rozpustení počas francúzskej revolúcie, talianska vetva pokračuje dodnes s domami vo Francúzsku, v Taliansku a Brazílii.

Luigi Maria Palazzolo

Blahoslavený Luigi Maria Palazzolo (1827 – 1886), farár zo severu Talianska, zasvätil svoj život opusteným, osirelým a zanedbaným deťom. Spolu so ctihodnou Máriou Teresou Gabrieliovou založil Rehoľu chudobných sestier, ktorá sa naďalej stará a vzdeláva dievčatá v Brazílii, Burkine Faso, Kongu, Taliansku, Pobreží Slonoviny, Keni, Malawi, Peru a Švajčiarsku. Zomrel prirodzenou smrťou v roku 1886.

Giustino Maria Russolillo

Blahoslavený taliansky kňaz Giustino Maria Russolillo (1891 – 1955) bol zakladateľom Spoločnosti božských povolaní, ktorá povzbudzovala a podporovala tých, ktorí rozlišovali povolanie ku kňazstvu a rehoľnému životu. V tejto práci pokračujú v mnohých krajinách sveta.

Mária Františka od Ježiša

Blahoslavená talianska rehoľníčka Anna Maria Rubattová (1844 – 1904) spolu s niekoľkými spolusestrami odišla ako misionárka do Uruguaja a Argentíny. Počas svojej práce v Latinskej Amerike začala misiu v dažďovom pralese. Zomrela v Uruguaji.

Mária Dominika Mantovaniová

Blahoslavená talianska rehoľníčka Mária Dominika Mantovaniová (1962 – 1934) je spoluzakladateľkou a prvou generálnou predstavenou Inštitútu malých sestier Svätej rodiny, ktoré možno stretnúť v Taliansku, Švajčiarsku, Albánsku, ako aj v afrických a latinskoamerických národoch. Venujú sa službe deťom a mládeži, rodinám, kňazom, seniorom a zdravotne postihnutým vo farnostiach.