Budúcoročné stretnutie Taizé bude v Poľsku

Poľské mesto Vroclav bude už po tretí raz hostiteľom „púte dôvery na zemi“ organizovanej komunitou Taizé.
VN SK 08.01.2019
Budúcoročné stretnutie Taizé bude v Poľsku

Brat Alois na stretnutí s mladými v Madride. Snímka: profimedia.sk

Miesto konania budúcoročného 42. európskeho mládežníckeho stretnutia Taizé v dňoch 28. decembra 2019 až 1. januára 2020 oznámil na stretnutí mladých v Madride brat Alojz, prior komunity Taizé.

Voľbu Vroclavu brat Alojz oficiálne oznámil 15-tisíc mladým pri spoločnej večernej modlitbe v nedeľu 30. decembra v Madride.

„Vo chvíli, keď sa budovanie Európy stretáva so silnými rezistenciami a znásobuje sa neporozumenie medzi krajinami, stretnutie v Poľsku ponúkne tisícom mladých príležitosť zakúsiť, že je možné budovať vzájomnú dôveru,“ čítame v komuniké komunity Taizé.

Poľsko bude hostiteľom európskeho stretnutia Taizé už po piaty raz.

Vo Vroclave sa mladí stretli v ekumenickom duchu Taizé po prvý raz v roku 1989 a neskôr opäť v roku 1995.

Okrem toho hostili stretnutia v roku 1999 Varšava a v roku 2009 Poznaň.