Česi sa zišli na Velehrade

Viac ako 30-tisíc pútnikov 5. júla prišlo na Velehrad, aby si uctilo odkaz svätých Cyrila a Metoda.
05.07.2018
Česi sa zišli na Velehrade

Slávnostnú svätú omšu celebroval kardinál Dominik Duka, v homílii sa prihovoril olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ktorý pripomenul tohtoročné výročia – vznik Československa, nástup komunizmu, Pražskú jar či vznik samostatnej republiky. Pri pohľade späť je podľa neho na mieste ďakovať, ale tiež byť kritický.

„Nesieme zodpovednosť za skutočnosti, ktoré naháňajú strach nielen tým, že rastie politický vplyv potomkov komunistických diktátorov,“ pripustil arcibiskup a upozornil na novú tvár marxistickej ideológie, ktorá berie slobodu, rozvracia poriadok, budí nenávisť. Spochybňuje tiež právo na život od počatia až po prirodzenú smrť, rozdielnosť muža a ženy či právo detí na bezpečné prostredie opierajúce sa o manželstvo a vernosť ich rodičov.

Arcibiskup Graubner uviedol, že riešením problémov je hľadanie skutočnej múdrosti, akú nám sprostredkovali svätí Cyril a Metod.

Pútnici, ktorí prišli na Velehrad, si mohli uctiť okrem odkazu solúnskych vierozvestov tiež ostatky svätej Ľudmily, ktorá na tomto pútnickom mieste podľa tradície prijala krst. Relikvie boli privezené z Prahy pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.

–CIRKEV.CZ–