Českí biskupi hovorili o pomoci obetiam sexuálneho zneužívania

V dňoch 18. a 19. marca 2019 sa konalo 117. plenárne zasadnutie Českej biskupskej konferencie v rakúskom Hospici Svätej rodiny v Jeruzaleme. Hlavnou prerokovávanou témou bola problematika sexuálneho zneužívania neplnoletých v prostredí Cirkvi.
TK KBS 21.03.2019
Českí biskupi hovorili o pomoci obetiam sexuálneho zneužívania

Snímka: cirkev.cz

Cirkev v Česku zriadi kontaktné miesto pre mladistvých ohrozených sexuálnym zneužívaním. Kardinál Dominik Duka referoval o samite predsedov biskupských konferencií na tému ochrany mladistvých, ktorý sa konal na konci februára v Ríme.

Biskupi opäť zdôraznili, že každý prípad sexuálneho zneužívania v Cirkvi je ťažkým hriechom a súčasne trestným činom, ktorý má dopad na obete týchto neospravedlniteľných skutkov, tak v rovine právnej, ako aj v rovine ľudskej a duchovnej, ktorá ich poznamenáva na celý život.

Rovnako tak tieto činy uberajú Cirkvi na dôveryhodnosti. Preto plenárne zasadnutie rozhodlo o zriadení kontaktného miesta na pomoc mladistvým, ktorí sa cítia zneužití.

Toto kontaktné miesto bude zriadené k 1. máju 2019 Českou biskupskou konferenciou a konferenciami predstavených mužských a ženských reholí. V najbližších dňoch začne pracovať prípravná komisia, do ktorej bude za Českú biskupskú konferenciu delegovaný pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer.

Biskupi veria, že sa týmto krokom podarí uľahčiť prístup k psychologickej i pastoračnej pomoci a k sprostredkovaniu prípadného právneho riešenia týchto poľutovaniahodných činov.

Plenárne zasadnutie ČBK tiež rozhodlo o revízii a aktualizácii Spoločnej smernice ČBK a Konferencie vyšších rehoľných predstavených v ČR pre postup v prípadoch trestných činov pohlavného zneužitia osôb mladších ako 18 rokov duchovným či laikom v rámci činnosti Cirkvi, ktorou sa riadi od roku 2015.