Českí veriaci putovali do Ríma

Pri príležitosti 30. výročia svätorečenia Anežky Českej sa v Ríme v dňoch od 11. do 13. novembra konala Národná púť Českej republiky. S vyše dvoma tisíckami veriacich pricestovala aj česká cirkevná a štátna delegácia. Časť českých biskupov prijal pred púťou emeritný pápež Benedikt XVI.
TK KBS 18.11.2019
Českí veriaci putovali do Ríma

Svätá Anežka patrí medzi hlavných patrónov Česka. Medzi účastníkmi púte pri jej svätorečení 12. novembra 1989 boli aj početní veriaci zo Slovenska. Pútnici vtedy pricestovali do Ríma pod vedením pražského arcibiskupa, kardinála Františka Tomáška.

Tohtoročná výročná národná púť do Ríma sa konala pod vedením českého prímasa a predsedu Českej biskupskej konferencie (ČBK), pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP a olomouckého arcibiskupa a metropolitu Moravy Jana Graubnera, ktorý je podpredsedom ČBK.

Trojdňová česká národná púť sa začala v pondelok 11. novembra predpoludním modlitbou litánií k českým národným patrónom v Bazilike sv. Klementa, nad hrobom sv. Cyrila.

V rámci oficiálneho programu pútnici navštívili aj Baziliku Santa Maria Maggiore. V utorok 12. novembra slávili svätú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, po ktorej sa pri oltári sv. Václava spoločne pomodlili za vlasť a v skupinkách zostúpili do hrobiek pod bazilikou.

Na generálnej audiencii u Svätého Otca Františka v stredu 13. novembra pútnici odovzdali Svätému Otcovi charitatívnu zbierku Korunu sv. Anežky Českej ako dar pápežovi pre chudobných a núdznych.

Českú národnú púť do Ríma, ktorá je historicky už tretím podujatím takéhoto formátu, uzavrelo slávenie Eucharistie v Lateránskej bazilike v stredu 13. novembra.