Cesta uzdravenia a zmierenia

Kanadskí veriaci sa pripravujú na udalosť roka. Od 24. do 29. júla ich krajinu navštívi Svätý Otec. Svet sa upriamuje najmä na jeho stretnutie s domorodým obyvateľstvom. Spoločne budú kráčať za uzdravením a odpustením.
Anna Stankayová 19.07.2022
Cesta uzdravenia a zmierenia

Pápež František dostal 1. apríla od delegátov prvých národov bielu koženú štólu s oranžovými krížmi. Snímka: profimedia.sk

Hlavným motívom pápežovej návštevy je pretrvávajúca trauma domorodého obyvateľstva z 19. a 20. storočia. Pôvodní obyvatelia Kanady čelili násilnému asimilačnému programu v 139 internátnych školách. Mnohé z nich viedli kresťanské organizácie.

KULTÚRNA GENOCÍDA

Približne 150-tisíc detí odtrhli od rodín, materinského jazyka či kultúry. Často žili zanedbané v hrozných podmienkach, boli obeťami rôznych druhov zneužívania, vyše 4 000 z nich zomrelo na školskej pôde. Kanadská Komisia pre pravdu a zmierenie nazvala násilnú asimiláciu indiánskych detí kultúrnou genocídou.

Bolestnou udalosťou a  pomyselnou špičkou ľadovca bolo minuloročné odhalenie vyše tisícky neoznačených hrobov v blízkosti bývalých školských zariadení.

„Pravda o minulosti, akokoľvek by bola bolestná, musí vyjsť na povrch, pretože jedine pravda vedie k zmiereniu,“ reagovali na nálezy hrobov kanadskí biskupi. V mene Cirkvi sa za tieto skutky verejne ospravedlnili, rovnako aj Svätý Otec.

BLÍZKOSŤ PÁPEŽA

Hlava Cirkvi hovorila o ceste do Kanady od októbra 2021 po prijatí pozvania od kanadských katolíckych biskupov. Zintenzívnila sa po jarnom stretnutí s vyše tridsiatkou domorodých delegátov vo Vatikáne. Pápež si vypočul ich príbehy poznačené medzigeneračnými ranami, ktoré dodnes ovplyvňujú život ich rodín.

Cesta Svätého Otca do Kanady tak bude pokračovaním počúvania a dialógu s pôvodnými obyvateľmi, ale i vyjadrením jeho blízkosti. Rovnako snahou riešenia vplyvu kolonizácie a účasťou Katolíckej cirkvi v asimilačnom procese.