Charis bude spájať charizmatickú obnovu

Svätá stolica zriadi nový orgán s názvom Charis, ktorý bude medzinárodnou službou pre všetky zložky širokého prúdu Katolíckej charizmatickej obnovy.
VN SK 16.11.2018
Charis bude spájať charizmatickú obnovu

Pápež František počas stretnutia na priestranstve Maximovho cirkusu v Ríme pri príležitosti 50 rokov od vzniku Katolíckej charozmatickej obnovy. Snímka: profimedia.sk

Dikastérium pre laikov, rodinu a život vymenuje pre Charis moderátora, cirkevného asistenta a 18 členov medzinárodnej služby, ktorí sa ujmú úloh počnúc Svätodušnou nedeľou 2019.

Vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život informovalo, že Charis bude zriadený 8. decembra so stanovami schválenými na skúšobné obdobie - ad experimentum.

„Túžbu po takejto jednotnej službe viackrát vyjadril Svätý Otec František,“ vysvetľuje sa v ozname o blížiacom sa vzniku Charisu.
Nový úrad bude slúžiť všetkým zložkám Katolíckej charizmatickej obnovy, avšak nebude mať nad nimi riadiacu autoritu.

„Každá charizmatická entita zostane taká, aká je, v plnom rešpektovaní jej identity a zostane pod jurisdikciou tej cirkevnej autority, od ktorej závisí. Každá však bude môcť pre napĺňanie svojej misie slobodne využiť všetky služby, ktoré bude Charis poskytovať, čo je podstatný cieľ, ktorý si kladie tento nový orgán,“ čítame v informáciách vatikánskeho dikastéria.

Za moderátora Charisu dikastérium navrhlo Jean-Luca Moensa z Belgicka, ktorý je členom Komunity Emanuel. Za ekleziálneho asistenta bol navrhnutý taliansky kapucínsky kňaz P. Raniero Cantalamessa, dobre známy ako dlhoročný pápežský kazateľ.

Všetky menované osoby prevezmú svoju funkciu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 2019, v deň, keď stanovy Charisu vstúpia do platnosti.

Od toho momentu prestanú existovať združenia Medzinárodná katolícka služba charizmatickej obnovy (International Catholic Charismatic Renewal Service) a Katolícke bratstvo charizmatických komunít a združení (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships) a ich vlastníctvo bude prenesené do Charisu.