Charles de Foucauld bude svätorečený

Kanonizácia Charlesa de Foucaulda bude významnou udalosťou v živote Cirkvi. Jeho postava má totiž veľkú silu príťažlivosti. Svedčí o tom množstvo kongregácií a inštitúcií, ktoré sa naňho odvolávajú. V stredu 27. mája bol potvrdený zázrak na jeho príhovor, ktorý otvára cestu k jeho kanonizácii.
VN CZ 30.05.2020
Charles de Foucauld bude svätorečený

Charles de Foucauld pred svojim jednoduchým domčekom na Sahare. Snímka: profimedia.sk

Páter Bernard Ardura, postulátor kanonizačného procesu tohto francúzskeho pustovníka a znalca kultúry a jazyka Tuaregov, pripomína, že Charles de Foucauld (1858 - 1916) žil na púšti nielen v geografickom, ale aj vo významovom zmysle.

Mal okolo seba na jednej strane moslimov a na druhej francúzsku vojenskú posádku, ktorá sa vtedy vyznačovala nepriateľstvom k Cirkvi. Bol teda sám ako kresťan, a predsa bol človekom, okolo ktorého nemožno prejsť ľahostajne.

Zvláštnym spôsobom vyžaduje, aby sme ho vzali vážne. Predovšetkým preto, že jeho život bol dôsledný, hlboko zakorenený v Kristovi. Skutočne žil podľa toho, v čo veril.

„Najpodstatnejším rysom Charlesa de Foucaulda, tým, čo nikdy nezostarne, je stretnutie s Kristom vo Svätom písme a v Eucharistii. Bol človekom adorácie. Kristova prítomnosť bola preňho jadrom všetkého.

A pre tých, ktorí boli teraz niekoľko mesiacov pripravení o možnosť zúčastniť sa na Eucharistii, je to pripomienka, aby zamerali svoj život na stretnutie s Kristom v evanjeliu a Eucharistii. To je stále aktuálne. Je to podstata kresťanského života a bola to tiež podstata života Charlesa de Foucaulda,“ uvádza postulátor kanonizačného procesu, páter Bernard Ardura.