Choď, nepremárni príležitosť svedčiť

V nedeľu 20. októbra slávila Cirkev 93. svetový deň misií. Pri tejto príležitosti celebroval Svätý Otec František svätú omšu za evanjelizáciu národov v Bazilike sv. Petra.
VN SK 21.10.2019
Choď, nepremárni príležitosť svedčiť

Svätú omšu svojim spevom sprevádzal zbor z Bolívie. Snímka: profimedia.sk

Katolícka cirkev celý mesiac október prežíva aj ako Mimoriadny misijný mesiac. V poslednom čísle Katolíckych novín (KN 42) sme vám priniesli špeciálnu Misijnú prílohu a počas októbra na našich webových stránkach (www.katolickenoviny.sk) uverejňujeme každý deň jednu správu s misijnou tematikou.

K Svetovému dňu misií pápež František napísal posolstvo s názvom Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev v misii vo svete.

Život je misiou
„Kráčaj s láskou v ústrety všetkým, lebo tvoj život je jednou vzácnou misiou; nie je príťažou, ktorú treba strpieť, ale darom, ktorý treba ponúknuť. Do toho! Bez strachu kráčajme v ústrety všetkým!“

Týmito slovami na Misijnú nedeľu povzbudil pápež František veriacich k vydávaniu svedectva. Eucharistiu vo vatikánskej bazilike slávil spolu s účastníkmi práve prebiehajúcej synody biskupov o Amazónii a množstvom kňazov a veriacich z celého sveta.

Počas svätej omše za evanjelizáciu národov s osobitnými liturgickými čítaniami zaznelo viacero svetových jazykov, v prosbách veriacich to bol aj africký jazyk yoruba, hindčina či čínština. Slávnosť hudobne sprevádzal spevácky zbor z Bolívie zaodetý v pestrofarebných tradičných odevoch.

Vydávajme svedectvo
Svätý Otec v homílii vychádzal z osobitných liturgických čítaní slávnosti a sústredil sa na tri kľúčové slová: vrch, vystupovať, všetci.

Veriacim zdôraznil jedinečnosť osobného poslania: „Ježiš hovorí aj tebe: Choď, nepremárni príležitosť svedčiť! Brat, sestra, Pán od teba očakáva to svedectvo, ktoré nikto iný nemôže vydať namiesto teba. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojím životom, aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo.“