Čile chce uzákoniť porušovanie spovedného tajomstva

Poslanecká snemovňa v Čile schválila návrh zákona, ktorý bude ukladať cirkevným predstaviteľom povinnosť podávať trestné oznámenie na delikty spáchané na maloletých aj vtedy, ak sa o nich kňaz dozvie počas spovede.
VN CZ 06.05.2019
Čile chce uzákoniť porušovanie spovedného tajomstva

Ilustračná snímka: ingimage.com

Čílsky senát teraz prerokúva úpravu príslušného článku 175 trestného zákonníka, ktorým by štát de facto prestal rešpektovať spovedné tajomstvo. Návrh zákona sa zrodil v atmosfére správ o sexuálnych deliktoch, ktorých sa dopustili niektorí príslušníci Cirkvi.

Čilská biskupská konferencia reagovala prostredníctvom svojho generálneho sekretára Fernanda Ramosa, ktorý pre denník La Tercera vysvetlil, že Cirkev podporuje iniciatívy, uľahčujúce dosiahnutie spravodlivosti v prípadoch zneužívania, ale návrh príslušného zákona odmietol.

„Ak kňaz poruší pečať spovedného tajomstva, vystavuje sa exkomunikácii. Žiaden zákon na svete nemôže tento princíp zrušiť,“ konštatuje Fernando Ramos.