Čína má dvoch nových biskupov so súhlasom Svätej Stolice

Diecéza Jining na severe Číny slávila v pondelok 26. augusta vysviacku svojho nového biskupa. Anton Jao Šun je prvým biskupom vysväteným v Číne od podpísania predbežnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov (22. septembra 2018). V stredu 28. augusta bol v Číne konsekrovaný ďalší biskup Štefan Xu Hongwei, ktorý sa stal koadjútorom Diecézy Hanzhong v severozápadnej provincii Shaanxi.
VN SK 02.09.2019
Čína má dvoch nových biskupov so súhlasom Svätej Stolice

Ako biskup si 54-ročný Anton Jao Šun vybral za svoje heslo slová Misericordes sicut Pater (Milosrdní ako Otec), ktoré korešpondujú s mottom Svätého roka milosrdenstva vyhláseného pápežom Františkom. Nový diecézny biskup bol vysvätený so súhlasom Svätej stolice, čo potvrdil aj vatikánsky hovorca Matteo Bruni.

„Môžem potvrdiť, že Anton Jao Šun, vysvätený za biskupa Jiningu-Wulanchabu, vo Vnútornom Mongolsku v Číne, dostal pápežský mandát, ako to uviedol aj svätiaci biskup počas slávnosti.“

Hlavným svätiteľom bol Pavol Meng Qinglu z Diecézy Hohhot. Spolusvätiteľmi boli traja biskupi ďalších čínskych diecéz. Na obrade sa zúčastnili stovky kňazov a rehoľníkov z priľahlých oblastí.

Diecéza Jining v severočínskej provincii Vnútorné Mongolsko má 70-tisíc veriacich. Jej nový biskup sa na kňazstvo pripravoval v Národnom seminári v Pekingu, pri ďalšej špecializácii na liturgiu študoval aj v zahraničí, v USA na St. John´s University v New Yorku a na Filipínach na Liturgickom inštitúte Pavla VI. v Malaybalay.

Po návrate do Číny vyučoval liturgiku v Národnom seminári v Pekingu, kde bol aj špirituálom, a mal funkciu v Národnom liturgickom výbore. V roku 2010 sa vrátil do Diecézy Jining, aby bol na pomoci svojmu predchodcovi Jánovi Liu Šigongovi, ktorý zomrel ako 90-ročný v roku 2017.

Meno Antona Jao Šuna ako kandidáta na biskupa Diecézy Jining bolo vybrané reprezentantmi diecézy jednohlasne v apríli tohto roka, pri stretnutí vedenom biskupom Mengom Qingluom, jeho neskorším svätiteľom.

Po pozornom posúdení dostal Jao Šun apoštolský mandát a menovanie zo strany pápeža.

Dva dni po konsekrácii biskupa Jiningu bola v Číne ďalšia biskupská vysviacka. Za biskupa koadjútora Diecézy Hanzhong bol v stredu 28. augusta vysvätený Štefan Xu Hongwei. Pochádza zo spomínanej Diecézy Hanzhong ležiacej v severozápadnej provincii Shaanxi. Na slávnosti jeho vysviacky boli prítomní všetci biskupi z oblasti čínskej provincie Shaanxi.

Hovorca Svätej stolice Matteo Bruni potvrdil, že aj v tomto prípade išlo o vysviacku spĺňajúcu cirkevné kritériá. Ako uviedol, biskup koadjútor Diecézy Hanzhong Štefan Xu Hongwei „dostal pápežský mandát a jeho vysviacka prebehla v rámci predbežnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, podpísanej v Pekingu 22. septembra 2018“.