Čína odstraňuje z kníh odkazy na Boha

V rámci boja proti „náboženským vplyvom“ na mladú generáciu a zároveň pre „sinizáciu“, teda počínšťovanie náboženstva, začala čínska vláda z kníh pre deti a mládež odstraňovať všetky odkazy na Boha, Bibliu a náboženstvo.
E- kai 20.08.2019
Čína odstraňuje z kníh odkazy na Boha

Ilustračná snímka: ingimage.com

Platí to pre diela miestnych autorov, ako aj pre diela svetovej literatúry. Všetky odkazy na vieru sú nahradené všeobecnejšími alebo podobnými slovami a pojmami, ale bez výslovného odkazu na Boha alebo - ak to nie je možné - nebudú takéto tituly vydané.

Tieto usmernenia zatiaľ obsahovali štyri príbehy zahraničných autorov a množstvo diel čínskych klasikov.

Zmenili napríklad jednu zo scén známej rozprávky Hansa Christiana Andersena Dievčatko so zápalkami, keďže bola povinným čítaním pre žiakov piatej triedy. V origináli, keď skrehnutá hrdinka titulu zapaľuje, aby sa zahriala, ďalšie zápalky, vidí v ich odraze padajúce hviezdy a hovorí, že každá takáto hviezda je dušou, ktorá je unášaná na stretnutie s Bohom. Verzia cenzurovaná autoritami uvádza, že „keď padá hviezda, nejaký človek opúšťa tento svet“.

Robinson Crusoe - slávny stroskotanec, ktorého vytvoril Daniel Defoe - nezachránil tri kópie Biblie z pozostatkov rozbitej lode, ako autor píše, ale podarilo sa mu zachrániť iba „pár kníh“ bez uvedenia podrobností.

V hre Ujo Váňa od Antona Pavloviča Čechova už nie je modlitba v kostole ani slovo „Kristus“, ktoré sú v pôvodnom texte.

A také knihy, ktorých tituly jasne naznačujú vzťahy s náboženstvom a konkrétne s kresťanstvom, ako napríklad Chrám Matky Božej v Paríži od Victora Huga, Gróf Monte Christo od Alexandra Dumasa alebo Vzkriesenie od Leva Nikolajeviča Tolstého, musia byť učiteľmi skonfiškované.

Hoci čínske ministerstvo školstva tvrdí, že knihy majú študentom ponúknuť lepšie pochopenie iných kultúr, v praxi sa s prijatými textami manipuluje tak, aby sa ich obsah riadil pokynmi komunistickej strany o odstraňovaní všetkých náboženských odkazov. Týka sa to nielen základných a stredných škôl, ale aj univerzít.

Táto aktivita sa uskutočňuje pod heslom „sinizácie“ náboženstva, ktorú komunistické orgány nariaďujú v súvislosti s prispôsobením sa čínskej kultúre, ktorá je rovnako „umytá“ od odkazov na vieru v Boha.

Kresťanstvo je predmetom osobitnej kritiky, ktorú komunistická propaganda prezentuje ako náboženstvo cudzie domácej kultúre a tradíciám.

Hlavným „architektom“ tejto politiky je súčasný čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý už v roku 2015 uviedol, že ak chcú náboženstvá v tejto krajine prežiť, musia sa „ohýbať“, prispôsobiť sa čínskej kultúre a podriadiť komunistickej strane. Toto je sprevádzané nacionalistickým vlastenectvom a pohŕdaním „cudzími“ náboženstvami, najmä kresťanstvom.

Podľa mnohých pozorovateľov je súčasná protikresťanská kampaň spôsobená obavou z predpovedí niektorých sociológov, že Čína sa do roku 2030 môže stať „najkresťanskejšou krajinou na svete“.

Zároveň je to však aj spôsob, ako sa pekinský režim môže chrániť pred myšlienkami, ako je demokracia, ľudské práva, spravodlivosť a právny štát.