Cirkev blahorečí sedem gréckokatolíckych biskupov mučeníkov

Čoskoro sa bude konať blahorečenie siedmych gréckokatolíckych biskupov mučeníkov komunistickej doby v Rumunsku. Dňa 19. marca pápež František schválil Kongregácii pre kauzy svätých dekrét o mučeníckej smrti Božích služobníkov, zabitých z nenávisti pre vieru v rokoch 1950 - 1970.
VN CZ 20.03.2019
Cirkev blahorečí sedem gréckokatolíckych biskupov mučeníkov

Ilustračná snímka: ingimage.com

Sú to gréckokatolícki biskupi: Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu a Iuliu Hossu.

Zatkli ich spoločne 28. októbra 1948, pretože odmietli prejsť na rumunské pravoslávie, teda zrieknuť sa spoločenstva s Petrovým nástupcom, ako to požadoval komunistický režim.

Všetci počas nasledujúcich dvadsiatich rokov zomreli vo väzení. Posledný z nich, Iuliu Hossu, zomrel v roku 1970 a rok pred tým ho pápež Pavol VI. menoval za kardinála in pectore. Zverejnené to bolo až v roku 1973.

Nie je vylúčené, že ich blahorečenie sa uskutoční počas návštevy pápeža Františka v Rumunsku, ktorá sa uskutoční od 31. mája do 2. júna tohto roku.