Cirkev bude mať päť nových svätých

Najbližšie svätorečenie bude vo Vatikáne 13. októbra. Cirkev v tento deň zapíše do zoznamu svätých kardinála Johna Henryho Newmana, významného anglického mysliteľa a konvertitu z 19. storočia, a štyri blahoslavené ženy.
VN SK 08.07.2019
Cirkev bude mať päť nových svätých

Svätý Otec František v pondelok 1. júla predsedal vo vatikánskej Konzistoriálnej sále zasadnutiu riadneho verejného kardinálskeho konzistória vo veci kanonizácie piatich blahoslavených.

Výsledkom dopoludňajšieho zasadnutia, ktoré sa ako zvyčajne začalo spoločnou modlitbou Liturgie hodín, je oficiálne schválenie svätorečenia všetkých piatich osobností a stanovenie jeho termínu na nedeľu 13. októbra 2019.

Cirkev tak o štyri mesiace vyhlási za svätého blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana, rehoľného kňaza a zakladateľa Oratória sv. Filipa Neriho vo Veľkej Británii, známeho mysliteľa, profesora a cirkevného spisovateľa.

Svätorečenie spolu s ním čaká aj štyri blahoslavené ženy:

Giuseppinu Vanniniovú z Talianska, ktorá je zakladateľkou Dcér sv. Kamila;
Mariam Thresiu Chiramel Mankidiyanovú z indickej Keraly, zakladateľku Kongregácie sestier Svätej rodiny;
Dulce Lopes Pontesovú z Brazílie, rehoľníčku z Kongregácie misijných sestier Nepoškvrneného počatia Matky Božej;
a napokon Marguerite Baysovú, pannu z Tretieho rádu sv. Františka z Assisi, pôvodom zo Švajčiarska.