Cirkev bude mať sedem nových svätých

Vo Vatikáne zasadalo 3. mája pod vedením Svätého Otca Františka kardinálske konzistórium, ktoré rozhodovalo o siedmich kauzách kanonizácie, medzi ktorými bol blahoslavený Charles de Foucauld a ďalšie osobnosti z Indie, Francúzska a Talianska. Vzhľadom na situáciu pandémie však dátum ich slávnostného svätorečenia ešte nebol stanovený.
VN SK 11.05.2021
Cirkev bude mať sedem nových svätých

Kardinálske konzistórium pod vedením pápeža Františka rozhodovalo o nových kanonizáciách. Dátumy svätorečení však zatiaľ neboli zverejnené. Snímka: profimedia.sk

V rámci riadneho verejného konzistória kardinálskeho kolégia, ktoré sa začalo modlitbou liturgie hodín, konala sa aj takzvaná optácia, ktorou boli ôsmi kardináli zo stavu diakonov povýšení do stavu presbyterov.

Sú to okrem iných kardináli: Angelo Amato, Robert Sarah, Raymond Leo Burke, Kurt Koch, Mauro Piacenza, Gianfranco Ravasi. Medzi kandidátmi najbližšieho svätorečenia, na ktorého termíny sa ešte čaká, sú okrem jedného laika najmä kňazi a rehoľníčky.

Indický laik a mučeník bl. Lazár Devasahayam (1712 – 1752) ako konvertita z hinduizmu položil život za vieru vo svojej rodnej krajine – na juhu Indie.

Francúzsky kňaz bl. César de Bus (1544 – 1607) založil kongregáciu Otcov kresťanskej náuky.

Taliansky kňaz bl. Luigi Maria Palazzolo (1827 – 1886) založil kongregáciu Sestier chudobných (Inštitút Palazzolo).

Taliansky kňaz bl. Giustino Maria Russolillo (1891 – 1955) založil Spoločnosť Božích povolaní a Kongregáciu sestier Božích povolaní.

Už spomenutý bl. Charles de Foucauld (1858 – 1916), francúzsky konvertita a diecézny kňaz, žil ako pustovník medzi Tuaregmi na alžírskej Sahare a je známy aj ako Karol od Ježiša. K jeho charizme sa hlásia mužské i ženské spoločenstvá zasväteného života.

Z Talianska pochádzala rehoľná sestra bl. Mária Františka od Ježiša, vlastným menom Anna Mária Rubattová (1844 – 1904), zakladateľka kapucínskych sestier terciárok v severotalianskom Loane. Apoštolovala v Latinskej Amerike službou chudobným v Uruguaji.

Zoznam kandidátov budúceho svätorečenia uzatvára talianska rehoľníčka bl. Mária Dominika Mantovaniová (1862 – 1934), spoluzakladateľka a prvá generálna predstavená Inštitútu malých sestier Svätej rodiny.