Cirkev má kľúčovú úlohu v dobrovoľníctve

Od 13. do 16. septembra sa v poľskej Poznani uskutočnilo každoročné plenárne zasadanie Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Slovensko na stretnutí zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
 
Ľudovít Malík 16.09.2018
Cirkev má kľúčovú úlohu v dobrovoľníctve


„Duch solidarity v Európe“ - to bola téma plenárky v Poznani. Diskusie sa sústredili na tému dobrovoľníctva a solidarity a na ďalšie súčasné výzvy, ktorým čelí Cirkev v Európe.

Európa nemôže zradiť kresťanské posolstvo
Predseda CCEE, kardinál Angelo Bagnasco vo svojom príhovore v prvý deň stretnutia poznamenal, že „ak by Európa stratila zmysel pre solidaritu medzi jednotlivcami, národmi a štátmi, zradila by svoje kresťanské posolstvo, čo by znamenalo ochudobnenie a úpadok európskej civilizácie“.

Poukázal na to, že „Európa má ťažkosti na spoločnej ceste, ktorá sa týka nielen Európskej únie, ale v širšom zmysle - celého kontinentu“. Janovský arcibiskup ale zdôraznil, že „Cirkev verí v Európu, v jej kresťanskú kultúru, v jej humanistický prúd a napriek tieňom verí v jej budúcnosť a poslanie, ktoré nie je ekonomické, ale duchovné a etické. Viera je náš dar pre Európu, viera v Ježiša Krista je naše bohatstvo, on je naša sila, je to naša nádej“.

Prieskum o dobrovoľníctve
Účastníci plenárneho zasadania CCEE sa oboznámili so závermi prieskumu o dobrovoľníctve, ktorý prebehol v posledných mesiacoch v rámci jednotlivých biskupských konferencií.

Predstavil ho v Poznani páter Wojciech Sadłoń SAC. Riaditeľ štatistického ústavu Katolíckej cirkvi v Poľsku uviedol, že náboženské organizácie sú po športových a vzdelávacích organizáciách tretím najväčším dobrovoľníckym sektorom v Európe. Náboženská viera zohráva významnú úlohu ako motivácia k dobrovoľníckej činnosti.

Poľský palotín zdôraznil, že dobrovoľníctvo vytvára modernú Európu a je praktickou formou solidarity. Týka sa to nielen toho, čo robíme, ale aj významu týchto aktivít. Z tohto dôvodu sú dobrovoľníctvo a náboženstvo úzko prepojené a katolícke organizácie sú kľúčom k dobrovoľníctvu a duchu solidarity v Európe. Dobrovoľníctvo je praktický rozmer solidarity. Viac náboženských Európanov sa viac zapája do dobrovoľníctva.

Katolícka cirkev zohráva kľúčovú úlohu v dobrovoľníctve v Európe. Neexistuje žiadna ďalšia inštitúcia, ktorá by tak veľa prispievala k dobrovoľníctvu a podporovala jeho rôzne formy – to bol hlavný zmysel správy o dobrovoľníctve, ktorú predstavil páter Sadłoń SAC.

Slovák generálnym sekretárom
Novým generálnym sekretárom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) sa stal slovenský kňaz Martin Michalíček. Rozhodli o tom predsedovia európskych biskupských konferencií na plenárke v poľskej Poznani.

Martina Michalíčka zvolili na 5-ročné funkčné obdobie. Nahradil Duarteho da Cunha, ktorý uzavrel svoje druhé funkčné obdobie. Martin Michalíček pôsobil od januára tohto roka v pozícii generálneho vicesekretára CCEE.