Cirkev sa rozlúčila s Benediktom XVI.

Desaťtisíce veriacich na vatikánskom námestí a milióny ľudí pri televíznych obrazovkách sa 5. januára lúčili s emeritným pápežom Benediktom XVI. Pohreb bol historickou udalosťou aj preto, že Benedikta pochovával jeho nástupca na Petrovom stolci pápež František.
Zuzana Artimová 10.01.2023
Cirkev sa rozlúčila s Benediktom XVI.

Na pohrebnej svätej omši, ktorej predsedal pápež František, sa zúčastnilo okolo 50-tisíc veriacich. Snímka: profimedia.sk

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel 31. decembra 2022, sprevádzalo na Slovensku vyvesenie čiernych zástav a zvonenie zvonov v deň pohrebu o 11.00. Cirkev týmto mimoriadnym gestom vyjadrila duchovnú spoluúčasť s odchodom bývalého Petrovho nástupcu.

Rím sa počas rozlúčky s Benediktom XVI. zaodel vďaka sivej oblohe do smútočnej nálady, aj kupola Baziliky sv. Petra bola zahalená v hmle. Napriek tomu bolo slávenie Eucharistie, ktorej bol Benedikt XVI. celý život oddaný, vznešené.

Pohrebné obrady emeritného pápeža boli podobné pohrebu pápeža Jána Pavla II., ktorý sa konal v roku 2005. Liturgické čítania si prítomní vypočuli v španielčine a angličtine, evanjelium v taliančine, prvá prosba odznela v  nemčine – za emeritného pápeža Benedikta, ktorý usnul v Pánovi, kiež ho večný Pastier prijme do svojho kráľovstva svetla a pokoja.

Svätej omši predsedal pápež František, no pre zdravotné ťažkosti ju viedol dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re. Koncelebrovalo ju vyše 120 kardinálov, 400 biskupov a do 4 000 kňazov z celého sveta vrátane Slovenska.

POZRI NA MOJE RUKY

Pápež František sa v homílii venoval textu evanjelia „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46). „To sú posledné slová, ktoré Pán vyslovil na kríži, jeho posledný povzdych schopný potvrdiť to, čo charakterizovalo celý jeho život – nepretržité odovzdávanie sa do rúk svojho Otca.“

Obraz rúk, ktorý Svätý Otec ďalej rozoberal, pripomínal nielen Otcovu milosrdnú náruč a Ježišove rozpäté a prebodnuté ruky, ale pápež akoby sa týmto obrazom symbolicky dotýkal aj údelu a povolania najvyššieho pastiera a „sluhu sluhov Božích“.

Podľa vzoru Krista má mať „ruky odpustenia a súcitu, uzdravenia a milosrdenstva, ruky pomazania a požehnania“.

Pán sa podľa pápeža Františka „nechal stvárňovať Božou vôľou, nesúc na svojich pleciach všetky dôsledky a  ťažkosti evanjelia... Pozri na moje ruky, povedal Tomášovi. A hovorí to každému z nás: Pozri na moje ruky. Prebodnuté ruky, ktoré idú v ústrety a neprestávajú sa darovať, aby sme spoznali lásku, akú má Boh k nám, a uverili v ňu“.

Slová „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ sú podľa Františka pozvaním a životným programom nechať Boha modelovať ako hrnčiar srdce pastiera, až kým v ňom nebude pulzovať rovnaké zmýšľanie, ako mal Ježiš Kristus.

„Pásť znamená milovať a milovať znamená byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená dávať ovciam pravé dobro, pokrm Božej pravdy, Božieho slova, pokrm jeho prítomnosti.“

Počas troch dní 2. až 4. januára, keď boli telesné ostatky Benedikta XVI. vystavené na verejnú úctu, smeroval do Baziliky sv. Petra dlhý rad pútnikov z celého sveta. Snímka: profimedia.sk

VERNÝ PRIATEĽ ŽENÍCHA

Homíliu ukončil Svätý Otec slovami: „Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je tvoja radosť dokonalá, keď definitívne a navždy počuješ jeho hlas.“

V modlitbe po svätom prijímaní potom pápež František prosil v mene celej Cirkvi i prítomných veriacich, aby bol služobník Benedikt, „ktorého si postavil na čelo svojho stáda ako vrchného pastiera, prijatý do neba medzi svätých biskupov“.

Keď po svätej omši rakvu s telesnými ostatkami Benedikta XVI. zodvihli nosiči, ľudia na námestí mu vzdávali úctu potleskom postojačky a zvolaniami papa Benedetto a santo subito (svätý hneď).

Svätý Otec sa v ústrety rakve postavil, dotkol sa jej a so sklonenou hlavou sa okamih modlil. Napokon uzatvoril sprievod, ktorý rakvu niesol späť do Baziliky sv. Petra, kde ju uložili do krypty. 

Svätý Otec František si telesné pozostatky Benedikta XVI. v rakve uctil aj prežehnaním, poklonou a modlitbou. Snímka: profimedia.sk