Cirkev v Nemecku je verná svojej štedrosti

Katolícka cirkev v Nemecku v minulom roku investovala 591,6 milióna eur do pomoci svetovej Cirkvi. Z tejto sumy sa financovali projekty vo východnej Európe, Ázii, Afrike a Latinskej Amerike – informovala o tom Nemecká biskupská konferencia.
VN CZ 31.07.2020
Cirkev v Nemecku je verná svojej štedrosti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Z výročnej správy o pomoci svetovej Cirkvi, ktorá bola zverejnená 24. júla v Bonne, vyplýva, že tieto finančné zdroje pochádzajú z darov, zo zbierok a z výnosov cirkevného hospodárenia.

Priame prevody z farností, nadácií, zo spolkov, zväzov a škôl do nej nie sú zahrnuté, a preto konečná suma je oveľa vyššia.

Práve na tento „ohromujúci rozsah práce pre svetovú Cirkev“ upozorňuje v predhovore k štatistickej správe arcibiskup Bambergu Ludwig Schick. Hoci sa nedosiahli rekordné sumy predchádzajúcich rokov, čísla stále dosvedčujú, že „sa nemeckí katolíci nechcú uspokojiť s chudobou a núdzou vo svete.

Pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné, a to podľa princípov udržateľného a všestranného rozvoja a prednostného zamerania na chudobných,“ zdôrazňuje arcibiskup Schick, ktorý v rámci biskupskej konferencie predsedá komisii pre Cirkev vo svete.